Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiêu chí hàng đầu của Nghị quyết các Công ty Cổ phần

Chiều ngày 17/3, Chi bộ các Công ty cổ phần đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2021. Bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự.

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiêu chí hàng đầu của Nghị quyết các Công ty Cổ phần
Hình 1: Bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty CP Cơ khí – Vận Tải

Cụm V gồm Chi bộ Công ty CP Công nghiệp An Điền, Công ty CP Cơ khí – Vận tải Cao su Dầu Tiếng, Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng là các Chi bộ Công ty Cổ phần trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Tổng số đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 3 chi bộ là 78 đồng chí gồm 75 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị; Đảng viên nữ là 16 đồng chí. (Công ty CP CN An Điền 27 đồng chí, Công ty CP Cơ khí-Vận tải Cao su Dầu Tiếng 28 đồng chí và Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng 23 đồng chí).

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiêu chí hàng đầu của Nghị quyết các Công ty Cổ phần
Hình 2: Bà Lý Thiện Nữ – UVTV Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty CP Công nghiệp An Điền

Năm 2021 tập thể cán bộ Đảng viên các chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong các hoạt động. Tập thể đảng viên, CNLĐ trong các Công ty luôn đoàn kết, tư tưởng chính trị ổn định, tích cực học tập nâng cao năng lực chuyên môn. Tuyên truyền quán triệt toàn thể đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tham gia học tập nâng cao trình độ; Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong năm 2021, đã kết nạp được 03 đảng viên mới thuộc Chi bộ công ty CP Công nghiệp An Điền, đạt tỷ lệ 150%; Giới thiệu 03 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng và 04 đảng viên dự bị học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc; Cấp ủy các chi bộ đã tiến hành thực hiện kiểm tra 04 đồng chí, giám sát 04 đồng chí. Kết quả kiểm tra đều đạt tốt. Có 75/78 đảng viên trong các chi bộ được đánh giá chiếm tỷ lệ 96,15%; 03 đảng viên chưa đánh giá do mới kết nạp. 100% đảng viên các chi bộ đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc đạt từ 17% đến 21% trở lên. Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác chăm lo đời sống, chế độ chính sách, tiền lương cho người lao động trong các Công ty luôn được quan tâm và chú trọng. Bình quân tiền lương Công ty CP Công nghiệp An Điền đạt hơn 12 triệu đồng/người/tháng; Công ty cổ phần Cơ khí – Vận tải cao su Dầu Tiếng là 8,98 triệu đồng/người/tháng và Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng là 8,2 triệu đồng/người/tháng. Tổ chức đoàn thể các đơn vị được đánh giá vững mạnh xuất sắc.

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiêu chí hàng đầu của Nghị quyết các Công ty Cổ phần
Hình 3: Nguyễn Thanh Được – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Công Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng trao thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiêu chí hàng đầu của Nghị quyết các Công ty Cổ phần
Hình 4: Nguyễn Thanh Được – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Công ty CP Gỗ Dầu Tiếng trao thưởng các đoàn viên xuất sắc

Năm 2022, Chi bộ các Công ty cổ phần quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống mọi mặt cho người lao động, hoàn thành nhiệm vụ đối với nhà nước; Phối hợp cùng địa phương trong các hoạt động xã hội, quốc phòng, an ninh; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và trong công nhân lao động.

Việt Quang

Scroll to Top