Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Sáng 12/5, Nông trường cao su Trần Văn Lưu vừa tổ chức “Lễ ra quân thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023”.

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Hình 1: Lãnh đạo đơn vị ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Nông trường hiện quản lý 544 cán bộ công nhân lao động; với 4.224,45 ha vườn cây cao su; Trong đó, vườn cây kinh doanh là 2.332,49 ha (1.676 phần cây). Năm 2022 nông trường đã hoàn thành công tác trồng tái canh 125,2 ha đúng thời gian qui định. Tỷ lệ khai thác đạt 91,28% (tương đương 3.322 tấn). Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nông trường đã cố gắng đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho CNLĐ, bình quân tiền lương năm 2022 đạt 7,48 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân hơn 8,1 triệu đồng/người/tháng. Cấp phát hàng bồi dưỡng, phòng hộ lao động kịp thời cho người lao động đúng quy định. Tổ chức cho CB CNLĐ học tập luật BHLĐ, Nội quy ATLĐ, huấn luyện và thành lập mạng lưới ATVSV.

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Hình 2, 3, 4: Các tập thể tổ ký kết giao ước thi đua HTKH năm 2023

Trong năm 2023, nông trường quyết tâm phấn đấu hoàn thanh tốt nhiệm vụ được giao, khai thác 3.110 tấn mủ nguyên liệu; Quy trình kỹ thuật khai thác hạng A, B đạt từ 98% trở lên; Trồng tái canh 441,3 ha; Chăm sóc tốt 4.224,45 ha; Trong đó, diện tích vườn cây kinh doanh là 2.332,49 ha. Chăm lo tốt đời sống CNLĐ, ổn định việc làm, phấn đấu tiền lương bình quân đạt từ 7 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân đạt từ 7,5 triệu đồng/người/tháng; Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động; Đảm bảo tốt công tác BVTS, PCCC, ANTT trên vườn cây.

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Hình 5, 6: Lãnh đạo các cấp công ty trao thưởng các cá nhân và tập thể xuất sắc
Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Hình 7: Lãnh đạo nông trường trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Nông trường Cao su Trần Văn Lưu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Hình 8: Lãnh đạo các cấp trao quà quà các tập thể tổ nhân dịp ra quân tháng công nhân

Việt Quang

Scroll to Top