Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến trao hơn 114 triệu đồng cho công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Nhằm kịp thời trong việc hỗ trợ Công nhân lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo đó, công đoàn công ty đã có công văn 82/CĐ-VP ngày 23/7/2021 của Công đoàn công ty về việc chi hỗ trợ Đoàn viên Công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Căn cứ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và Công văn 288/CĐCS-TGCN ngày 25/5/2021 của Công đoàn Cao su Việt Nam. . .)

Theo đó, Công đoàn nông trường cao su Đoàn Văn Tiến đã nhận và chi hỗ trợ cho CNLĐ nông trường đang cách li Y tế do nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, các hộ công nhân trong khu vực phong tỏa, các trường hợp cách li tại nhà với tổng kinh phí 92,5 triệu đồng. Bao gồm 02 (F0) (Điều trị tại bệnh viện) mỗi trường hợp 03 triệu đồng; 31 (F1) cách li tập trung, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng; 80 trường hợp cách li tại nhà và trong khu vực phong tỏa, mỗi trường hợp 500 ngàn đồng.

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến trao hơn 114 triệu đồng cho công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến trao hơn 114 triệu đồng cho công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến trao hơn 114 triệu đồng cho công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến trao hơn 114 triệu đồng cho công nhân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Hình 1, 2, 3, 4: Lãnh đạo nông trường thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch khu vực xã Định Hiệp

Trước đó, BCH Công đoàn cùng ban giám đốc nông trường đã trao hỗ trợ 438 CNLĐ với tổng số tiền 21.900.000 đồng (mỗi công nhân 50.000 đồng). Tổ chức thăm tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn xã Định Hiệp gồm 14 chốt (8 chốt phòng chống dịch và 4 chốt phong tỏa và 2 chốt đó là chốt giáp ranh khi vực thị trấn Dầu Tiếng.

Việt Quang

Scroll to Top