Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022

Sáng 13/10/2022, đồng chí Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đến thăm và trao thưởng thưởng cho công nhân xuất sắc vượt kế hoạch khai thác mủ quý III năm 2022 tại Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến.

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022
Hình 1: Lễ trao thưởng công nhân hoàn thành vượt KHSL quý III năm 2022

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022
Hình 2: Đ/c Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng công nhân Nông trường Đoàn Văn Tiến

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022

Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022
Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022
Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến, 132 công nhân vượt kế hoạch quý III năm 2022 Hình 3, 4, 5, 6 : Lãnh đạo NT Đoàn Văn Tiến trao thưởng công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng quý III

Theo đó, trong đợt phát động thi đua 3 tháng của quý III năm 2022, Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến có 132/339 công nhân đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ khai thác được Công đoàn Công ty khen thưởng 53,8 triệu đồng. Với các mức khen thưởng hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng quý 3 đạt từ 33% đến trên 37% tương đương từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng/công nhân. Gồm 38 công nhân thực hiện từ (33-34%) được thưởng 200 ngàn đồng/CN; 22 công nhân đạt (34-35%) được thưởng 300 ngàn đồng/CN; 12 công nhân đạt (35-36%) được thưởng 400 ngàn đồng/CN; 12 công nhân đạt (36-37%) thưởng 500 ngàn đồng/CN và 48 công nhân đạt từ 37% trở lên được thưởng 600 ngàn đồng/CN.

Việt Quang

Scroll to Top