Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021

Chiều ngày 05/01/2022, Nông trường Cao su Bến Súc vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022. Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó tổng giám đốc, bà Lý Thiện Nữ – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn, bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty cùng các ông bà trong lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc đã về dự.

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021
Hình 1: Lãnh đạo công ty trao thưởng nông trường hoàn thành xuất sắc KHSL năm 2021

Năm 2021, tập thể cán bộ, công nhân lao động nông trường Bến Súc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sản lượng được giao 3.220 tấn mủ khai thác, đến 31/12, nông trường đã thực hiện được hơn 3.227 tấn mủ, đạt 100,2% kế hoạch, vượt 25 tấn. Quy trình kỹ thuật luôn được giữ vững, tỉ lệ hạng A, B đạt 95%. Song song đó, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân lao động được quan tâm thực hiện tốt, chi trả kịp thời các chế độ chính sách, bồi dưỡng độc hại, trang cấp phòng hộ lao động theo chế độ của công ty; bình quân thu nhập đạt hơn 10 triệu đồng/công nhân/tháng

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021
Hình 2: Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó tổng giám đốc trao thưởng các tập thể tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021
Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao giấy khen cho tập thể xuất sắc
Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021
Hình 4: Bà Nguyễn Hoàng Ngọc – Phó bí thư Đoàn thanh niên công ty trao thưởng cho đoàn viên xuất sắc

Với những kết quả đạt được, toàn nông trường có 03 tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể lao động tiên tiến; 01 tập thể và 05 cá nhân được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng bằng khen; 13 cá nhân được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khen thưởng; 04 cá nhân và 02 tập thể được UB QLVNN tặng bằng khen và 12 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tổng giám đốc công ty đã tặng thưởng giấy khen và số tiền thưởng 40 triệu đồng cho tập thể nông trường về thành tích hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021 và nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu về dự Hội nghị Người lao động cấp Công ty năm 2022 gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021

Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021 Hình 5, 6: Hội nghị bầu đại biểu dự hội nghị người lao động cấp công ty 2022
Nông trường Cao su Bến Súc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng năm 2021
Hình 7: Hội nghị biểu quyết nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2022

Phát huy những thành tích đạt được, tập thể cán bộ công nhân nông trường Bến Súc quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác 3.180 tấn mủ theo nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022 đã đề ra; Chăm sóc tốt vườn cây đúng quy trình kỹ thuật; Bình quân tiền lương đạt từ 8 triệu đồng/công nhân/tháng.

Việt Quang

Scroll to Top