LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN

   Sáng ngày 27/07/2018, Công ty CP Công nghiệp An Điền – công ty con của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ các chức danh Lãnh đạo Công ty. Dự Lễ bàn giao có ông Nguyễn Thành Nhân – Phó Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, ông Trần Công Kha – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), cùng các đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên và trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Công ty.

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN Hình 1: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 (bên phải) tặng hoa cho ông Nguyễn Minh Khang – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty (bên trái)

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN Hình 2: Đại biểu dự Lễ bàn giao nhiệm vụ các chức danh lãnh đạo Công ty

   Tại buổi Lễ bàn giao nhiệm vụ các chức danh lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Minh Khang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018) bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023) cho ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ông Đỗ Hữu Chánh –  Nguyên Tổng Giám đốc Công ty bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc cho ông Trần Quốc Thái. Bà Nguyễn Thị Thảo – Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013 – 2018) bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ (2018 – 2023) cho ông Đỗ An Bình. Ông Đỗ An Bình nguyên Kế toán trưởng Công ty bàn giao nhiệm vụ Kế toán trưởng cho ông Nguyễn Trung Hiếu.

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀNHình 3: Ông Nguyễn Minh Khang – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty (ngồi bên trái) ký bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2018 – 2023) cho ông Đỗ Hoàng Sơn (ngồi bên phái)

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀNHình 4: Ông Đỗ Hữu Chánh –  Nguyên Tổng Giám đốc Công ty (bên phải) bàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc cho ông Trần Quốc Thái (bên trái)

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀNHình 5: Bà Nguyễn Thị Thảo – Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty (bên trái) bàn giao nhiệm vụ Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ (2018 – 2023) cho ông Đỗ An Bình (bên phải)

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀNHình 6: Ông Đỗ An Bình nguyên Kế toán trưởng Công ty (bên phải) bàn giao nhiệm vụ Kế toán trưởng cho ông Nguyễn Trung Hiếu (bên trái)

   Công ty CP Công nghiệp An Điền được cấp Giấy chức nhận đăng ký kinh doanh ngày 04/03/2008, với tổng diện tích Khu công nghiệp giai đoạn 1 là 278,6 ha, vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, với tỷ lệ góp vốn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 51%, VRG 38,5%, Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên 7,5% và Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng 3%. Tính đến 06 tháng đầu năm 2018 đã có 71nhà đầu tư ký hợp đồng thuê lại đất và 06nhà đầu tư ký ký hợp đồng ghi nhớ với tỷ lệ lấp đầy gần 100% diện tích đất cho thuê trong toàn Khu công nghiệp hiện hữu. Công ty tích cực đẩy mạnh công tác kinh doanh, tiếp thị để tạo nguồn khách hàng khi dự án mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn 2 đưa vào đầu tư khai thác kinh doanh với diện tích 360 ha; nâng tổng diện tích Khu công nghiệp hiện hữu và mở rộng giai đoạn 2với quy mô 638,6 ha.

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN Hình 7: Ông Trần Công Kha – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao

   Phát biểu tại Lễ bàn giao, ông Trần Công Kha – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đánh giá cao sự cố gắng của tập thể Lãnh đạo Công ty CP Công nghiệp An Điền thời gian qua, trong vòng 10 năm Công ty đã lấp đầy gần 100% diện tích đất cho thuê Khu công nghiệp giai đoạn 1. Công ty đang kinh doanh có hiệu quả, tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 đạt 20% vốn điều lệ; tiền lương bình quân 06 tháng đầu năm 2018 đạt 9,36 triệu đồng/công nhân/tháng. Phát huy những thành tích đạt được, với Ban Lãnh đạo mới, Công ty cần tập trung xây dựng Khu công nghiệp xanh, đảm bảo môi trường; đẩy nhanh tiến trình thực hiện thủ tục của dự án Khu công nghiệp mở rộng giai đoạn 2 với diện tích 360 ha; tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, chuẩn bị lượng khách hàng thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2 của Khu công nghiệp mở rộng.

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀNHình 8: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu tại Lễ bàn giao

   Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cũng như được sự tin tưởng của lãnh đạo VRG, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, sẽ cố gắng hết sức cùng với tập thể Ban lãnh đạo Công ty đoàn kết, dân chủ, trên dưới đồng lòng, phát huy thành tích đạt được xây dựng Công ty phát triển vững mạnh toàn diện.

LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀNHình 9: Ông Trần Quốc Thái – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Lễ bàn giao

Văn Hải

Scroll to Top