Khen thưởng các tập thể diễn tập xuất sắc công tác Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ

Vừa qua, tổng giám đốc công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã có quyết định trao thưởng cho các tập thể đơn vị nông trường, nhà máy chế biến đã có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nông trường, nhà máy. Ngày 27/03/2023, ông Nguyễn Đức Hiền – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã ký quyết định số 94 về việc tặng giấy khen và tiền thưởng 6 triệu đồng cho các tập thể nông trường Cao su Minh Hòa, Ntcs Long Tân và Nhà máy Chến biến mủ Cao su Phú Bình (2 triệu đồng/tập thể).

Với tổng số nhân lực bảo vệ toàn Công ty (tính đến 31/3/2023) là 391 người; Trong đó, Bảo vệ 08 nông trường 322 người; Bảo vệ khu vực trung tâm công ty 46 người (bộ phận văn phòng phòng TTBV 11 người; tổ Cơ động 12 người; Bảo vệ văn phòng công ty, phòng ban 13 người; Bệnh viện Đa khoa CSDT 06 người;  Công đoàn Công ty 04 người; Bảo vệ 03 nhà máy 23 người.

Khen thưởng các tập thể diễn tập xuất sắc công tác Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ
Hình : ông Nguyễn Đức Hiền – Phó BTĐU – Phó TGĐ Công ty khen thưởng các tập thể

Công tác nhân sự gác chống cháy tại các nông trường đã ngưng 30% nhân sự hợp đồng từ ngày 21/02/2023. Công tác tổ chức cho 08 Nông trường và 03 Nhà máy đã tổ chức diễn tập PCCC&CNCH đã thực hiện hoàn thành và được đánh giá cao. Trước đó, công ty đã thực hiện chương trình phối hợp cùng CA tỉnh Bình Dương tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và sử dụng công cụ hỗ trợ năm 2023 (quân số: 140 đ/c, từ 15/3-24/3/2023). Bên cạnh đó, phòng Thanh tra Bảo vệ đã tham mưu TGĐ Công ty rà soát kiện toàn Ban CHTN huyện, thị xã – Công ty; Nội dung bản ký kết thống nhất triển khai thực hiện công tác ký kết hợp đồng bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy với các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Thị xã Bến Cát. Tham mưu Ðảng ủy Công ty xây dựng Nghị quyết về công tác xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự năm 2023. Tham mưu TGĐ Công ty trong công tác tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trách nhiệm PCCC trong những tháng cao điểm mùa khô năm 2022-2023, và việc quy định trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) người đứng đầu cơ sở thuộc Khu vực Trung tâm Công ty; Triển khai tốt công tác tuyên truyền về an toàn PCCC cơ quan, đơn vị.

Việt Quang

Scroll to Top