Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

   Sáng 23/9, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Tại hội nghị, điểm cầu Cao su Dầu Tiếng,ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng bộ – Tổng giám đốc công ty và hơn 90 Đảng viên cán bộ chủ chốt là bí thư, phó bí thư chi đảng bộ cơ sở tham dự.

Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình 1: Đảng viên cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Cao su Dầu Tiếng tham dự hội nghị

   Qua 50 năm thực hiện ước nguyện trong di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và cán bộ công nhân lao động trong công ty luôn phát huy tốt truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, toàn thể cán bộ Đảng viên,công nhân lao động công ty đã và đang phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách;Phát huy tính năng động, sáng tạo, trên các hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống cho công nhân lao động.Không ngừng củng cố, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đảng bộ các cấp; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý thực sự có đức có tài. Không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý trong chuyên môn; Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Không ngừng đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong quá trình đổi mới, mọi chủ trương, đường lối đều phải vì lợi ích của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị trực tuyến 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình 2: Hội nghị đã được nghe GS TS Hoàng Chi Bảo triển khai nội dung về di chúc của bác

   Tiếp bước những thành quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao nhận thức, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng lớn mạnh, ổn định, bền vững.

Việt Quang

Scroll to Top