Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021

Chiều ngày 13/01/2021, Xí nghiệp Chế biến đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021. Đến dự có ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó tổng giám đốc Công ty và Trưởng, phó các cơ quan, phòng ban Công ty cùng 100 đại biểu là CB.CNLĐ thuộc Xí nghiệp chế biến (XNCB).

Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021
Ảnh 1: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó TGĐ Công ty phát biểu chỉ đạo tại HN.

Trong năm 2020, Xí nghiệp đã chế biến được 34.935,84 tấn mủ cao su, đảm bảo chất lượng sản phẩm góp phần giữ vững thương hiệu cao su Dầu Tiếng trên thị trường thế giới, được công nhận là sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020.

Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021
Ảnh 2: Hội nghị NLĐ XNCB năm 2021

Bên cạnh việc chế biến cao su, Xí nghiệp đã tập trung chăm lo tốt đời sống, văn hóa tinh thần cho CB.CNLĐ; bình quân tiền lương đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng; thu nhập hơn 7,7 triệu đồng/người/tháng.

Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021
Ảnh 3: Đoàn chủ tịch tại HN NLĐ XNCB năm 2021

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng: 07 tập thể, 09 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban QLVNN đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018 – 2019; 08 tập thể 11 cá nhân được TGĐ khen thưởng xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao; 10 tập thể được Công đoàn Công ty tặng giấy khen trong “ phong trào thi đua nước rút năm 2020”.

Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021
Ảnh 4: Ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó TGĐ Công ty trao BK UBQLVNN cho các tập thể, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ gđ 2018-2019
Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021
Ảnh 5: Ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng các tập thể thi đua nước rút năm 2020

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết năm 2021, XNCB phấn đấu thực hiện kế hoạch: chế biến 35.800 tấn mủ các loại đạt chất lượng, tiền lương bình quân đạt trên 6,5 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Xí nghiệp chế biến đã tổ chức thành công hội nghị và bầu ra được 14 đại biểu tham dự hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2021./.

Hội nghị người lao động xí nghiệp chế biến năm 2021
Ảnh 6: 14 đại biểu được bầu tham dự HN NLĐ cấp Công ty năm 2021

Hà Anh

Scroll to Top