Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022

Chiều này 06/01, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương đã về dự.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022
Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022
Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022 Hình 1, 2, 3, 4: Đ/c Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương trao kỷ niệm chương vì văn phòng cấp ủy và kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

Năm 2022, Công ty luôn giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ; quyết tâm, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất; các cấp ủy và các đoàn thể cùng đồng hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tư tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân lao động ổn định, tin tưởng và an tâm công tác.

Đảng bộ Công ty hiện có 24 tổ chức cơ sở Đảng (11 Đảng bộ cơ sở và 13 Chi bộ cơ sở), 43 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên hiện có 1.110 đồng chí, nữ 322 đồng chí, dự bị 108 đồng chí. Có 207 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 20,02% và 1.034 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 98,20%. Trong năm đã có 05 cá nhân được xét tặng Huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng; 02 cá nhân được xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo; 01 cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận; 03 cá nhân được xét chọn trao tặng giải thưởng Dân vận khéo; 01 cá nhân xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng; 01 cá nhân xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy. Trong năm đã kết nạp được 77/70 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra 110%.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022
Hình 5: Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV và Đ/c Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty trao thưởng các tập thể

Về công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty đã thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo kế hoạch đề ra, không có dấu hiệu vi phạm. Về công tác phòng chống tham nhũng được các cấp ủy Đảng thực hiện nghiêm ngặt, không để sai sót. Công tác Dân vận và các đoàn thể được triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị góp phần cùng Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Không có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Đảm bảo tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2022
Hình 6: Đ/c Nguyễn Đức Hiền – UVTV ĐU, Phó Tổng giám đốc công ty trao thưởng các tập thể

Thay mặt tỉnh ủy bình dương, đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã trao tặng kỷ niệm chương, huy hiệu, bằng khen của tỉnh ủy cho cho nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Việt Quang

Scroll to Top