ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ  LẦN THỨ VII BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ  LẦN THỨ VII BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Hình 1: Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng đảng khóa XII

     Sáng ngày 06/06/2018, tại Hội nghị giao ban tháng 5/2018 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Đảng ủy Công ty đã tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chủ trì Hội nghị có ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đảo Công ty, Ban Lãnh đạo các đơn vị cơ sở.

ĐẢNG ỦY CÔNG TY THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ  LẦN THỨ VII BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Hình 2: Đại biểu dự Hội nghị

     Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty đã thông báo Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, có 226 đại biểu tham dự Hội nghị gồm: 177 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng và 29 đồng chí đại biểu mời (không là Uỷ viên Trung ương Đảng).

     Hội nghị đã họp, thảo luận và cho ý kiến về 3 nhóm nội dung: Nhóm nội dung thứ nhất: thông qua 3 đề án: (1) Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; (2) Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (3) Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Sau Hội nghị, Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26, Nghị quyết số 27 và Nghị quyết số 28). Nhóm nội dung thứ hai: thông qua 3 báo cáo: (1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; (2) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp năm 2017. Nhóm nội dung thứ ba: một số vấn đề về công tác cán bộ. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị./.

Văn Hải

Scroll to Top