Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Chiều ngày 30/3/2022, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty theo hình thức trực tiếp tại hội trường cho các chi đảng bộ khu vực trung tâm công ty gồm đảng bộ xí nghiệp Chế Biến, Bệnh viện Đa khoa, 07 chi bộ Đoàn thể, phòng nghiệp vụ, 02 chi bộ công ty cổ phần Cơ Khí – Vận Tải và công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng; Trực tuyến tại điểm cầu các 08 Đảng bộ Nông trường và 05 Chi Đảng bộ công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng Lai Châu, Dầu Tiếng Lào Cai, Dầu Tiếng – Campuchia, Dầu Tiếng Việt – Lào và chi bộ công ty cổ phần Khu công nghiệp An Điền.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Hình 1: đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – Bí Thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐTV Công ty CSDT triển khai KH số 47 của BTV Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện kết luận số 21 của BCH TW Đảng khóa XIII

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên – Bí Thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng triển khai Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 21/02/2022 của BTV Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Song song đó, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó TGĐ thường trực công ty đã triển khai Kế hoạch số 27-KH/ĐU, ngày 14/03/2022 của của BTV Đảng ủy Công ty về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng quán triệt, triển khai các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Hình 2: đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó TGĐ thường trực công ty CSDT triển khai KH số 27 của BTV Đảng ủy Công ty về thực hiện kết luận số 21 của BCH TW Đảng khóa XIII

Đây là đợt sinh hoạt chính trị được triển khai trong toàn thể cán bộ đảng viên công ty về việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên thực hiện hiệu quả các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Việt Quang

Scroll to Top