Đảng uỷ Cao su Dầu Tiếng nhiều cá nhân được tỉnh uỷ Bình Dương khen thưởng

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Đảng uỷ công ty đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức Đoàn thể trong Công ty tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị đến cán bộ, đảng viên và CNLĐ trong toàn Công ty, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay. Với 366 buổi cho hơn 10.995 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNLĐ được tham gia học tập và 177 cán bộ chủ chốt và đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Qua tổng kết công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể năm 2020 và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị, toàn Đảng bộ có 7 tập thể và 40 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được khen thưởng, xét chọn 02 tập thể và 02 cá nhân đề nghị Tỉnh ủy khen thưởng.

Đảng uỷ Cao su Dầu Tiếng nhiều cá nhân được tỉnh uỷ Bình Dương khen thưởng
Hình 1: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đảng bộ Công ty hiện có có 25 tổ chức cơ sở Đảng (11 Đảng bộ và 14 Chi bộ cơ sở), có 45 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 1.141 đồng chí, nữ 336 đồng chí, dự bị 55 đồng chí. (Kết nạp mới trong quý I được 05/55 đảng viên, đạt 9,09%) Để củng cố và hoàn thiện bộ máy quản lý công ty, trong quý I, Đảng uỷ công ty đã tổ chức lấy ý kiến giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2021 – 2026. Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn nhân sự gián tiếp; Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt từ công ty đến cơ sở. Thực hiện quy trình giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; 01 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, 01 đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng; đồng thời cho ý kiến 08 đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Song song đó, công tác lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống CB.CNLĐ luôn được đảng uỷ các cấp đặc biệt quan tâm. Đến cuối tháng 4/2021, Công ty khai thác được hơn 2.695 tấn, đạt 9,87% kế hoạch; mua mủ tiểu điền hơn 2.551 tấn, đạt 30%; Chế biến được hơn 7.439 tấn, đạt 30%; tiêu thụ được 7.582 tấn, đạt 21% kế hoạch. Giá bán bình quân 42,5 triệu đồng/tấn; tổng doanh thu cao su 363,25 tỷ đồng. Tiền lương bình quân quý I đạt 6,92 triệu đồng/công nhân; thu nhập bình quân 7,4 triệu đồng/công nhân. Tại hội nghị, đã có 11 đảng viên trực thuộc đảng bộ công ty được Tỉnh uỷ Bình Dương tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2016 – 2020.

Đảng uỷ Cao su Dầu Tiếng nhiều cá nhân được tỉnh uỷ Bình Dương khen thưởng
Hình 2: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – Bí thư ĐU – Chủ tịch HĐTV và ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư ĐU – Phó TGĐ thường trực công ty trao bằng khen của tỉnh uỷ Bình Dương cho các cá nhân

Trong quý II, các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đoàn thể quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Vận động CNLĐ yên tâm công tác, ổn định sản xuất; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty năm 2021. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng đúng quy định.

Đảng uỷ Cao su Dầu Tiếng nhiều cá nhân được tỉnh uỷ Bình Dương khen thưởng
Hình 3: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – TUV – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐTV trao bằng khen của tỉnh uỷ Bình Dương cho các đảng viên

Việt Quang

Scroll to Top