Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023 – 2028, đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình

Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện quyết đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa (CĐCS BVĐK) vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XIII (Nhiệm kỳ 2023 – 2028). Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty CSDT đã đến dự.

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023 – 2028, đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023 – 2028, đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình
Hình 1, 2: Đồng chí Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CSDT trao thưởng cá nhân xuất sắc

Trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành, đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đại hội CĐCS BVĐK lần thứ XII (2017 – 2023), góp phần xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh. Tổng số cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên phục vụ là 127 người (54 nam, 73 nữ). 8 nhân viên y tế cơ quan (gồm 4 Y sĩ, 3 Dược sĩ trung cấp và 1 Y tá). Trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học là 65 người (100% nhân lực đã qua đào tạo nghiệp vụ).

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023 – 2028, đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình
Hình 3: BCH CĐ BVĐK nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2017 – 2023, CĐCS BVĐK đã chủ động tham gia cùng chuyên môn trong công tác quản lý, điều hành trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm, chăm tốt đời sống của đoàn viên NLĐ; Giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của NLĐ. Các chế độ chính sách của NLĐ đều được đảm bảo theo quy định. Tiền lương bình quân đạt hơn 7,4 triệu đồng; Thu nhập bình quân hơn 11,3 triệu đồng/người/tháng. Về cơ bản CĐCS BVĐK đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Duy trì và giữ vững đoàn kết nội bộ, tuân thủ sự phân công của tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào. Nội dung và phương pháp hoạt động đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình đơn vị.

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023 – 2028, đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình
Hình 4: Đoàn đại biểu ĐHCĐ cấp trên ra mắt đại hội
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Cao su Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2023 – 2028, đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình
Hình 5: Chủ tịch CĐ BVĐK nhiệm kỳ 2023 – 2028 tặng hoa các đồng chí thôi tham gia BCH

Đại hội Công đoàn khóa XIII (Nhiệm kỳ 2023 – 2028) đã bầu được BCH nhiệm kỳ mới gồm 6 đồng chí (1 dự khuyết); đồng chí Bùi Minh Quốc được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi làm phó chủ tịch và đồng chí Lê Thị Minh Châu làm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở BVĐK CSDT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Việt Quang

Scroll to Top