Đại đội Tự vệ Cao su Dầu Tiếng sẳn sàng tham gia lực lượng chống bạo loạn

Để đảm bảo công tác phối hợp cùng các lực lượng của tỉnh trong việc ngăn chặn các tình huống quá khích, bạo loạn có thể xãy ra trong khu cách ly y tế trên địa bàn Tỉnh Bình Dương. Ban chỉ huy Quân sự Huyện Dầu Tiếng đã có công văn về việc huy động đại đội tự vệ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tham gia bổ sung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại đội Tự vệ Cao su Dầu Tiếng sẳn sàng tham gia lực lượng chống bạo loạn

Đại đội Tự vệ Cao su Dầu Tiếng sẳn sàng tham gia lực lượng chống bạo loạn
Hình 1, 2: Lực lượng tự vệ được huấn luyện các đội hình trấn áp đối tượng có hành vi quá khích

Trong các ngày từ 6/9 đến 11/9/2021, các thành viên đại đội tự vệ công ty đã được Ban chỉ huy quân sự huyện Dầu Tiếng tổ chức huấn luyện công tác phòng chống bạo loạn để bổ sung lực lượng tham gia chống các tình huống có thể xãy ra trong khu cách ly y tế tập trung phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tham gia đợt huấn luyện lần này có 30 thành viên là bảo vệ các nông trường, nhà máy thuộc lực lượng đại đội tự vệ công ty. Trong thời gian 6 ngày, lực lượng tự vệ đã được các đồng chí trong ban huấn luyện thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Dầu Tiếng hướng dẫn các bài võ tự vệ, tập luyện và diễn tập các đội hình ngăn chặn, trấn áp các đối tượng có hành vi quá khích, bạo loạn nhằm kịp thời trong việc phối hợp cùng các lực lượng xử lý các tình huống nếu có xãy ra trong khu cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sẳn sàng xông pha tuyến đầu, chủ động cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại đội Tự vệ Cao su Dầu Tiếng sẳn sàng tham gia lực lượng chống bạo loạn
Hình 3: Đội hình tham gia phòng chống bạo loạn thuộc đại đội tự vệ CSDT

Việt Quang

Scroll to Top