Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp

Ngày 15/6, Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng gặp vừa tổ chức hội nghị cổ đông thường niên năm 2021. Nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Ông Ngyễn Thiện Sinh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng đã đến dự.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp
Hình 1: ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng trả lời ý kiến của cổ đông

Năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần gỗ Dầu Tiếng gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước và giảm mạnh, tình dịch dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tiêu thụ. Nguồn cung nguyên liệu cây cao su từ bên ngoài thiếu do giá tiêu thụ mủ giảm sâu và kéo dài nên phần lớn các vườn cây tư nhân chủ động thanh lý đồng loạt để chuyển đổi giống cây trồng dẫn đến việc tìm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất rất khó khăn. Thị trường tiêu thụ giảm dẫn đến việc khó có thể chủ động nguồn vốn để dự trữ nguyên liệu và rất nhiều những biến động khác từ việc cạnh tranh thị trường đến nguồn nhân lực phục vụ sản xuất.

Năm 2020, tổng diện tích Công ty đã khai thác được 569ha, giảm 20% so với năm 2019; Sản lượng sản xuất phôi cao su sơ chế được hơn 72% kế hoạch; Sản xuất ván cao su ghép tấm đạt 96%; Sản xuất tinh chế đạt 138% kế hoạch năm 2020. Về tiêu thụ thành phẩm, trong năm công ty đã tiêu thụ được hơn 23.000m3 phôi cao su sơ chế đạt 76%; khối lượng ván ghép tấm tiêu thụ đượchơn 3.000m3 đạt 121%, tăng 7% so với năm 2019; Khối lượng sản phẩm tinh chế tiêu thụ đạt 148% tương đương 1.920m3. Tổng doanh thu từ kinh doanh năm 2020 là 267,333 tỉ đồng, đạt 90% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 10,36 tỉ đồng. Tổng chi phí thực hiện hơn 254,44 tỉ đồng. Bình quân tiền lương năm 2020 của công nhân đạt hơn 7,88 triệu đồng/người/tháng. Bình quân tiền thưởng đạt 7,5 triệu đồng/người. Giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp, đạt 120% kế hoạch tương đương 6 tỷ đồng, chiếm 52,8% lợi nhuận.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, công ty phấn đấu thực hiện khai thác 500ha vườn cây thanh lý, sản xuất 25.000m³ phôi gỗ cao su sơ chế, 3.000m³ gỗ ghép tấm và 1.300 m³ gỗ cao su tinh chế. Cố gắng phát huy tìm nguồn tiêu thụ đạt từ trên 80% sản lượng thành phẩm sản xuất được, đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua chỉ tiêu giá trị tổng doanh thu năm 2021 là 220,597 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 7 tỉ đồng. Dự kiến giá trị chia cổ tức là 10% vốn góp. Thu nhập tiền lương đạt từ 8,6 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp

Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng giá trị chia cổ tức năm 2020 là 12%/vốn góp
Hình 2, 3, 4, 5: Hoạt động sản xuất tại nhà máy chế biến Gỗ Dầu Tiếng

Việt Quang

Scroll to Top