Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT, bình quân thu nhập trên 9,7 triệu đồng/người/tháng

Sáng 21/06, Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải Cao Su Dầu Tiếng vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ông Nguyễn Thái Hải – trưởng phòng kế hoạch vật tư, người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV CSDT, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã đến dự.

Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT, bình quân thu nhập trên 9,7 triệu đồng/người/tháng
Hình 1: Đại hội biểu quyết tán thành phương hướng hoạt động năm 2023

Trong năm 2022, với nhiệm vụ mủ vận chuyển toàn bộ sản lượng mủ cao su từ vườn cây về các nhà máy an toàn, kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng; Thực hiện phun thuốc trị bệnh trên vườn cây, vânk chuyển phân bón, cây giống, vật tư nông nghiệp theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Phân công bố trí hợp lý từng bộ phận cơ khí theo nhu cầu sản xuất, đảm bảo năng lực để hoàn thành kịp thời tiến độ gia công sửa chữa bảo trì cho các nhà máy chế biến mủ và các hợp đồng với các Doanh nghiệp bên ngoài.

Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT, bình quân thu nhập trên 9,7 triệu đồng/người/tháng
Hình 2: Chủ tọa đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2022, tổng doanh thu công ty đã thực hiện đạt 106,4 %, lợi nhuận sau thuế đạt 97,0%. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu đạt 91,2%, giảm 8,8% so với kế hoạch do tăng chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Chi trả cổ tức là 21,39% so với kế hoạch đạt 164,5%. Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, thu nhập bình quân đạt 9,7 triệu đồng người/tháng.

Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT, bình quân thu nhập trên 9,7 triệu đồng/người/tháng
Hình 3: Ông Nguyễn Thái Hải – Người đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV CSDT, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phát biểu tại đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua phương án hoạt động năm 2023 với kế hoạch tổng doanh thu là 104,6 % và lợi nhuận sau thuế kế hoạch dự kiến đạt 106,9% so với năm 2022. Cụ thể, doanh thu vận tải kế hoạch dự kiến là 103,1% so thực hiện năm 2022 tăng 3,1% chủ yếu tăng các chỉ tiêu liên quan đến sản lượng khai thác như các vận chuyển mủ nước, mủ tạp. Doanh thu cơ khí kế hoạch dự kiến đạt 109,5% so thực hiện năm 2022 chủ yếu thực hiện sửa chữa máy thiết bị chế biến cao su. Chăm lo tốt đời sống cho người lao động, thu nhập bình quân đầu người trên tháng kế hoạch dự kiến khoảng 9,57 triệu đồng, đảm bảo các chế độ chính sach giúp người lao động an tâm công tác.

Việt Quang

Scroll to Top