Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp gia đình” năm 2021

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (20/6), chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp gia đình” năm 2021 trong CB.CNLĐ Công ty.

Cuộc thi được phát động từ ngày 27/5/2021 và kết thúc trao giải thưởng vào dịp chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). Tham gia Cuộc thi có 12 đơn vị, với 143 gia đình CB.CNLĐ gửi 286 ảnh dự thi; kết quả Ban Tổ chức đã khen thưởng cho 8 tập thể và 20 cá nhân; đối với giải tập thể: Giải nhất XN Chế biến, đồng Giải nhì NT Minh Hòa và Trần Văn Lưu, đồng Giải ba NT Long Tân và Văn phòng Công ty; đối với giải cá nhân: Giải nhất gia đình Phạm Hữu Tình NT Minh Hòa, đồng Giải nhì gia đình Lê Văn Hậu NT Trần Văn Lưu và gia đình Võ Thị Ánh Nguyệt XN Chế biến, đồng Giải ba gia đình Nguyễn Ngọc Châu NT Long Tân và gia đình Hà Thị Kim Duyên NT Thanh An; tổng số tiền thưởng được trao cho tập thể và cá nhân là 24,9 triệu đồng.

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 1: Giải nhất gia đình Phạm Hữu Tình NT Minh Hòa
Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 2: Giải nhì gia đình Lê Văn Hậu NT Trần Văn Lưu
Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 3: Giải nhì Võ Thị Ánh Nguyệt XN Chế biến

Đây là lần đầu tiên Công đoàn Công ty tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp gia đình”, trong điều kiện hết sức khó khăn về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhưng các Công đoàn cơ sở đã khắc phục những khó khăn vận động CB.CNLĐ gửi ảnh dự thi. Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, nghệ thuật nhiếp ảnh “Nét đẹp gia đình” trong CB.CNLĐ toàn Công ty. Đồng thời lưu lại những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp trong sinh hoạt gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua trong CB.CNLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021./.

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 4: Giải ba gia đình Nguyễn Ngọc Châu NT Long Tân
Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 5: Giải ba gia đình Hà Thị Kim Duyên NT Thanh An
Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 6: Giải khuyến khích gia đình Lại Công Quỳnh NT Minh Hòa
Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng khen thưởng hơn 24 triệu đồng cho tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi ảnh "Nét đẹp gia đình" năm 2021
Hình 7: Giải khuyến khích gia đình Nguyễn Văn Nghĩa NT Trần Văn Lưu

Văn Hải

Scroll to Top