Công đoàn Cao su Dầu Tiếng thăm hỏi, tặng quà lực lượng trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 09/8, Thường trực Công đoàn Công ty đã đến thăm hỏi, tặng quà lực lượng đang thực hiện công tác trực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các hướng ra vào khu vực Thị trấn Dầu Tiếng. Tại các điểm đến thăm, thường trực công đoàn công ty đã tặng các phần quà và hỗ trợ kinh phí cho lực lượng phòng chống dịch tại các chốt.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng thăm hỏi, tặng quà lực lượng trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng thăm hỏi, tặng quà lực lượng trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng thăm hỏi, tặng quà lực lượng trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
Hình 1, 2, 3: Thường trực công đoàn công ty CSDT tham tặng quà các chốt kiểm soát dịch

Để kịp thời động viên, thăm hỏi lực lượng đang làm nhiệm vụ trực gác tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các Nông trường, nhà máy chế biến của công ty thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng đã đóng góp tích cực trong việc quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn và công tác quản lý người dân, công nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 16 của chính phủ và nguyên tắc 5K trong phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công nhân cao su Dầu Tiếng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vùa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất của Công ty trong thời điểm hiện nay.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng thăm hỏi, tặng quà lực lượng trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
Hình 4: Công đoàn và ban giám đốc NTCS Đoàn Văn Tiến thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Định Hiệp

Trước đó, thường trực Công đoàn công ty đã có công văn chỉ đạo BCH Công đoàn các cơ sở nông trường, xí nghiệp về việc tổ chức đến thăm hỏi động viên tặng quà các chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn nông trường trú đóng.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng thăm hỏi, tặng quà lực lượng trực kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
Hình 5: Công đoàn và ban giám đốc NTCS Trần Văn Lưu thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Định An

Việt Quang

Scroll to Top