Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng

Trong 06 tháng đầu năm 2022, toàn công ty đã khai thác công ty đã khai thác trong 06 tháng đầu năm được hơn 9.063,6 tấn mủ cao su nguyên liệu, đạt 32% kế hoạch năm; Thu mua được hơn 3.794 tấn mủ cao su tiểu điền, đạt 37,9% kế hoạch. Tổng sản lượng mủ thành phẩm các loại Công ty đã chế biến được hơn 13.020 tấn, đạt 34% kế hoạch; Sản phẩm tiêu thụ được hơn 11.101 tấn, đạt 30,4% (kế hoạch 36.500 tấn); Doanh thu cao su đạt 477,98 tỷ đồng; Giá bán bình quân 43 triệu đồng/tấn;

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng
Hình 1: Bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn trao thưởng cho công nhân HTKHSL quý 2

Nhằm động viên phong trào thi đua, khuyến khích công nhân lao động phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao. Theo đó, trong các ngày 12/7 đến 14/7, Công đoàn công ty đã đến thăm và trao thưởng cho 2.217 công nhân khai thác 08 nông trường và công nhân sản xuất các nhà máy thuộc xí nghiệp chế biến với tổng số tiền 1,08 tỷ đồng đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 với nhiều mức thưởng khác nhau. Trong đó, khen thưởng 262 công nhân hoàn thành kế hoạch 52,4 triệu đồng (200.000 đồng/công nhân); Thưởng 288 công nhân vượt kế hoạch từ 21%-22% 86,4 triệu đồng (300.000 đồng/công nhân); Thưởng 187 công nhân vượt kế hoạch từ 22%-23% với số tiền 74,8 triệu đồng (400.000 đồng/công nhân); Thưởng 210 công nhân vượt kế hoạch từ 23%-24% với số tiền 105 triệu đồng (500.000 đồng/công nhân) và khen thưởng 1.270 công nhân vượt kế hoạch từ 24% trở lên với số tiền 762 triệu đồng (600.000 đồng/công nhân); Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 23 tập thể tổ sản xuất (mỗi tập thể 01 triệu đồng) đã làm tốt công tác vận động công nhân lao động không nghỉ việc tại 7 Nông trường với số tiền 23 triệu đồng.

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng
Hình 2: Bbà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn trao thưởng tập thể tổ sản xuất làm tốt công tác vận động công nhân không nghỉ việc
Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng

Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng
Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng
Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng
Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng
Công Đoàn Cao su Dầu Tiếng khen thưởng công nhân vượt kế hoạch sản lượng quý II năm 2022 hơn 1 tỷ đồng Hình 3, 4, 5, 6, 7, 8: Lãnh đạo Công đoàn Công ty và lãnh đạo các đơn vị trao thưởng công nhân HTKHSL quý 2

Trước đó, nhằm động viên phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng của các đơn vị; Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022. Ban Tổng giám đốc công ty đã trao giấy khen và tiền thưởng 20 triệu đồng cho 4 đơn vị gồm Ban thu mua mủ tiểu điền hoàn thành kế hoạch đạt 125%; Nông trường Cao su Bến Súc đạt 11,37%; Nông trường Long Hòa đạt tỷ lệ 11,16% và Nông trường Cao su Long Tân với tỷ lệ 10,55% (mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng).

Việt Quang

Scroll to Top