Cơ quan Công đoàn Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết hội nghị người lao động năm 2022

Chiều ngày 22/12, Công đoàn cơ sở Cơ quan Công đoàn vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đến dự.

Cơ quan Công đoàn Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết hội nghị người lao động năm 2022
Hình 1: Đ/c Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn Công ty khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

Với tổng số 25 cán bộ nhân viên, trong đó nữ là 11 người (18 đảng viên). Năm 2022, cơ quan Công đoàn đã tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Tham gia quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên và CNLĐ chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong tập thể cán bộ, công nhân lao động, tổ chức tốt các phong trào VHVN-TDTT trong toàn Công ty. Tập thể CBNV luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc làm, đời sống của cán bộ, nhân viên được đảm bảo; tiền lương, thu nhập ổn định; an ninh trật tự tại Cơ quan được giữ vững, đời sống văn hóa tinh thần được duy trì phát triển.

Cơ quan Công đoàn Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết hội nghị người lao động năm 2022
Hình 2: Đ/c Phan Thanh Phương – Phó BTG Công đoàn trao thưởng cá nhân xuất sắc

Công tác chăm lo đời sống, lương, thưởng và các chế độ chính sách cho CBNV luôn được giải quyết theo quy định; tiền lương bình quân đến tháng 11/2022 đạt 11,3 triệu đồng/người; thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng/người. Với kết quả đạt được, nhiều cá nhân và tập thể được nhận bằng khen của các cấp; 24/24 đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu về dự hội nghị người lao động cấp công ty năm 2023 gồm 7 đại biểu; Trong đó gồm 3 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Cơ quan Công đoàn Cao su Dầu Tiếng hoàn thành xuất sắc nghị quyết hội nghị người lao động năm 2022
Hình 3: Hội nghị biểu quyết đồng thuận Nghị quyết Hội nghị năm 2023

Việt Quang

Scroll to Top