Chi bộ Cơ quan Công đoàn chuyển đảng chính thức và kết nạp đảng viên mới

Là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ công ty. Thời gian qua, chi bộ Cơ quan Công đoàn luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị, gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước góp phần cùng chi bộ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Chi bộ Cơ quan Công đoàn chuyển đảng chính thức và kết nạp đảng viên mới
Hình 1: đồng chí Nguyễn Văn Hải trao quyết định kết nạp Đảng viên mới Võ Thị Trúc

Bên cạnh đó, chi bộ luôn đặt nhiệm vụ xây dựng tổng chức Đảng trong sạch, vững mạnh là trọng tâm, đào tạo, bồi dưỡng đảng viên, quần chúng đủ tiêu chuẩn để giới thiệu, kết nạp vào tổ chức. Theo đó, chiều ngày 20/11/2020, Chi bộ Cơ quan Công đoàn đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Qua quá trình công tác và sinh hoạt, xét đề nghị và nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ngày 22/10/2020, đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã ký quyết định số 30-Đ/ĐU về việc kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Võ Thị Trúc sinh ngày 11/01/1986 là kế toán ban tài chính công đoàn công ty; Nâng tổng số Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ lên 22 đồng chí, trong đó có một đảng viên dự bị. Trước đó, tại cuộc họp chi bộ ngày 11/11/2020 đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Chi bộ cơ quan Công đoàn đã chuẩn y quyết định chuyển Đảng chính thức cho đồng chí Phạm Thị Hà Anh sinh ngày 06/10/1987 là nhân viên ban tuyên giáo công đoàn đã hoàn thành quá trình thử thách sau kết nạp theo quyết định chuyển đảng chính thức số 27-QĐ/ĐU ngày 22/10/2020 của Đảng uỷ công ty.

Chi bộ Cơ quan Công đoàn chuyển đảng chính thức và kết nạp đảng viên mới
Hình 2: đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Chi bộ phát biểu

Phát biểu tại lễ kết nạp, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư chi bộ nhấn mạnh, việc đảng viên mới được kết nạp đã phải trãi qua quá trình phấn đấu từ chuyên môn đến đạo đức lối sống và nay các đồng chí đảng viên được kết nạp cần phấn đấu hơn nữa, trau dồi và nâng cao hơn nữa những mặt đã đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên; Đặc biệt nghiêm túc tiếp thu và thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm. Tích cực hoàn thiện bản thân góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vũng mạnh toàn diện./.

Việt Quang

Scroll to Top