Cao su Dầu Tiếng thưởng 8 nông trường vượt kế hoạch tháng 04/2022

Sáng ngày 04/5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng 4, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022.

Cao su Dầu Tiếng thưởng 8 nông trường vượt kế hoạch tháng 04/2022
Hình: Ông Nguyễn Quốc Việt – TV HĐTV – Tổng giám đốc Công ty trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 04/2022

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khen thưởng 80 triệu đồng cho 8 nông trường có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ trong tháng 04 năm 2022. Theo đó, 8 nông trường đã xuất sắc đạt kế hoạch sản lượng khai thác mủ trong tháng 04 với sản lượng đạt từ 3,97% đến 4,32% kế hoạch có các đơn vị nông trường An Lập, Thanh An, Bến Súc và Đoàn Văn Tiến được thưởng 5 triệu đồng mỗi đơn vị. Các nông trường Long Hòa, Trần Văn Lưu, Minh Hòa và Long Tân mỗi đơn vị được thưởng 10 triệu đồng với tỉ lệ hoàn thành kế hoạch đạt từ 4,47% đến 5,48%.

Trong tháng, sản lượng mủ Công ty tự khai thác được hơn 1.279,5 tấn mủ cao su, đạt 4,54% kế hoạch; Lũy kế sản lượng công ty đã thực hiện đến hết tháng 4/2022 được hơn 3.927,6 tấn đạt 13,9% kế hoạch Tập đoàn giao (28.190 tấn). Lũy kế, sản lượng mủ cao su thu mua từ vườn cây tiểu điền được hơn 1.577,7 tấn đạt hơn 15,7% kế hoạch năm 2022. Tổng sản lượng Công ty đã chế biến được hơn 5.650 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 14,8% kế hoạch (38.190 tấn); Sản phẩm tiêu thụ được hơn 5.725 tấn, đạt 15,6% kế hoạch (36,500 tấn); Doanh thu cao su đạt 245,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 50,97 tỷ đồng; giá bán bình quân 42,9 triệu đồng/tấn.

Việt Quang

Scroll to Top