Cao su Dầu Tiếng thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị nông trường vượt kế hoạch tháng 4 và thực hiện tốt công tác PCCN mùa khô năm 2019

   Sáng ngày 07/5/2019, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019.

   Trong tháng 04/2019, toàn Công ty đã khai thác được 270,8 tấn mủ nguyên liệu, tương đương 1,02% kế hoạch năm (26.600 tấn). Lũy kế 4 tháng đầu năm công ty đã khai thác được hơn 4.810 tấn mủ nguyên liệu, đạt 18% kế hoạch. Trong tháng, hàm lượng mủ nước  bình quân đạt 38,5% tỷ lệ mủ tạp tận thu được là 28%; lũy kế sản lượng mủ đã mua được từ vườn cây tiểu điền hơn 3.832 tấn, đạt 29% kế hoạch. Đến cuối tháng 4, công ty đã chế biến được 9.530 tấn, đạt 24% kế hoạch; lũy kế sản lượng mủ cao su thành phẩm đã tiêu thụ được 10.497 tấn, đạt 26,5% kế hoạch. Theo đó, các hợp đồng xuất khẩu Công ty đã ký được hơn 10.130,5 tấn; đạt 34% kế hoạch. Tổng sản lượng cao su tồn kho hơn 3.597 tấn (Cao su khai thác 2.155,57 tấn, cao su thu mua hơn 1.441 tấn), trong đó sẽ giao cho khách hàng 2.679 tấn.

Cao su Dầu Tiếng thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị nông trường vượt kế hoạch tháng 4 và thực hiện tốt công tác PCCN mùa khô năm 2019
Hình 1: Ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc công ty trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt KHSL tháng 4

   Tổng doanh thu cao su 346,36 tỷ đồng, đạt 25,28% kế hoạch; giá bán bình quân chung trong 4 tháng là 33,00 triệu đồng/tấn, so với cùng kỳ năm trước giá bán bình quân giảm 11,26%; tổng doanh thu ngoại tệ là 10,83 triệu USD, đơn giá bình quân 1.473,7 USD/tấn. Tổng lợi nhuận thực hiện được 122,8 tỷ đồng, đạt 15,8% kế hoạch. Với tổng số lao động công ty hiện quản lý là 5.716 người, đến nay công ty đã chi trả xong tiền lương tháng 3 cho công nhân, thu nhập bình quân công nhân trực tiếp hơn 6,8 triệu đồng/người. Trong tháng công ty đã giải quyết chế độ cho 118 cán bộ, công nhân nghỉ thôi việc, nghỉ hưu với số tiền 918,79 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đã có 372 cán bộ, công nhân thôi việc, nghỉ hưu với số tiền 3,68 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho công nhân.

Cao su Dầu Tiếng thưởng 50 triệu đồng cho các đơn vị nông trường vượt kế hoạch tháng 4 và thực hiện tốt công tác PCCN mùa khô năm 2019
Hình 2: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó tổng giám đốc trao thưởng cho các đơn vị thực hiện tốt công tác PCCN mùa khô năm 2019

   Song song đó, nhằm động viên các đơn vị đã thực hiện tốt công tác khai thác sản lượng từ 0,5% trở lên và thực hiện tốt công tác PCCN mùa khô năm 2019. Tổng giám đốc Công ty đã tặng thưởng cho các đơn vị Nông trường An Lập, Bến Súc, Đoàn Văn Tiến, Long Hòa, Long Tân, Minh Thạnh, Minh Tân và Trần Văn Lưu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 4 từ 0,5% trở lên và tặng thưởng cho nông trường cao su Minh Thạnh, Đoàn Văn Tiến đã thành tích thực hiện tốt công tác PCCN mùa khô năm 2019 với tổng số tiền thưởng 50 triệu đồng (mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng).

Việt Quang

Scroll to Top