Cao Su Dầu Tiếng khen thưởng 7 đơn vị thực hiện xuất sắc kế hoạch tháng 5/2022

Sáng ngày 02/6, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 5/2022.

Đến hết ngày 31/5/2022, lũy kế sản lượng mủ Công ty tự khai thác được hơn 6.288 tấn, đạt 22,3% kế hoạch. Sản lượng mủ cao su thu mua từ vườn cây tiểu điền được hơn 2.294 tấn đạt 22,9% kế hoạch năm. Tổng sản lượng Công ty đã chế biến được hơn 8.632 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 22,6% kế hoạch (38.190 tấn); Sản phẩm tiêu thụ được hơn 7.509 tấn, đạt 20,5% kế hoạch (36,500 tấn); Doanh thu cao su đạt 325,16 tỷ đồng; Giá bán bình quân 43,3 triệu đồng/tấn; Lợi nhuận trước thuế đạt 68,99 tỷ đồng.

Cao Su Dầu Tiếng khen thưởng 7 đơn vị thực hiện xuất sắc kế hoạch tháng 5/2022
Hình: Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc KHSL tháng 5

Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng Giám đốc Công ty đã khen thưởng 80 triệu đồng cho 6 đơn vị nông trường có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ và Ban thu mu mủ Tiểu điền hoàn thành kế hoạch trong tháng 05/2022. Theo đó, có 5 đơn vị nông trường đã xuất sắc đạt kế hoạch sản lượng khai thác trong tháng 05 đạt (từ 8,08% đến 8,75%) kế hoạch sản lượng gồm các đơn vị Trần Văn Lưu, Long Tân, Bến Súc, Minh Hòa, An Lập mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng, nông trường Long Hòa được thưởng 10 triệu đồng đã xuất sắc đạt sản lượng cao nhất (với tỉ lệ thực hiện đạt 10,38%) và khen thưởng cho ban thu mua mủ tiểu điền 5 triệu đồng.

Việt Quang

Scroll to Top