Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021

Thực hiện Công văn liên tịch số  10/LT-CĐ-CSDT-CĐ ngày 25/02/20214 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn công ty về việc tổ chức phát động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống cho người lao động trong năm 2021.

Ban Thường vụ Công đoàn công ty đã phát động đợt thi đua trong quý II năm 2021 trong cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động các nông trường. Đây là đợt thi đua thiết thực, thể hiện sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong những thời điểm khó khăn, chung tay cùng chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Động viên CB. ĐVCĐ và CNLĐ khắc phục khó khăn, gắn bó cùng đơn vị, cùng công ty, tích cực thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của công ty trong năm 2021.

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021
Hình 1, 2, 3: Lãnh đạo NTCS Long Tân trao thưởng các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc KHSL quý II

Theo đó, Công đoàn công ty đã phối hợp cùng chuyên môn, cân đối mức sản lượng theo năng suất vườn cây và đề ra các chỉ tiêu khen thưởng phù hợp với khả năng phấn đấu thực hiện của công nhân lao động với các mức khen thưởng cụ thể. Khen thưởng 1.000.000 đồng/tổ có biện pháp giữ chân người lao động tốt. Không có công nhân lao động xin nghỉ việc trong quý II/2020 (trừ trường hợp nghỉ hưu theo chế độ); Chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị và của công ty; Trong tổ không có CNLĐ vi phạm kỷ luật bị sa thải. Khen thưởng cá nhân vượt KHSL trong quý II/2021 với các tiêu chí như: Thưởng 700.000đ/người thực hiện KHSL đạt từ 25% trở lên; Thưởng 500.000đ/người thực hiện KHSL đạt từ 23% đến dưới 25%; Thưởng  300.000đ/người thực hiện KHSL đạt từ  20% đến dưới 23%: Thưởng 100.000đ/người với công nhân chăm sóc, công nhân khai thác hoàn thành kế hoạch đơn vị giao và đảm bảo ngày công lao động (nghỉ không quá 3 ngày/quý; nghỉ ốm phải có giấy ra viện). Riêng xí nghiệp Chế biến xét thưởng với tỷ lệ 10% trên tổng số CNLĐ với mức thưởng 300.000đ/người.

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021

Cao su Dầu Tiếng khen thưởng 2.019 công nhân lao động hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng trong quý II năm 2021
Hình 4, 5, 6: Lãnh đạo NTCS Long Hòa trao thưởng tập thể và cá nhân đạt KHSL cao trong quý II

Qua tổng kết đợt phát động thi đua trong quý II năm 2021 toàn công ty có 2.019 công nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có 44 công nhân thuộc XNCB) được thưởng với tổng số tiền 888,7 triệu đồng. Trong đó, thường 172,8 triệu đồng cho 576 công nhân (300.000đ/người) hoàn thành KHSL từ 20%-23% KH; thưởng 163,5 triệu đồng cho 327 công nhân (500.000đ/người) đạt sản lượng từ 23%-25% KH; Thưởng 504 triệu đồng cho 720 công nhân (700.000đ/người) đạt KHSL từ 25% trở lên; thưởng 352 công nhân hoàn thành kế hoạch 100.000đ/người. và 44 công nhân thuộc xí nghiệp chế biến 300.000đ/người. Song song đó, Công đoàn công ty đã khen thưởng cho 17 tập thể tổ lao động thuộc 8 nông trường đã có nhiều phấn đấu trong việc giữ chân người lao động trong quý II năm 2021.

Việt Quang

Scroll to Top