Cao su Dầu Tiếng, hoàn thành kế hoạch tái canh năm 2022

Trong hai tháng đầu của quý 3, thời tiết có mưa nhiều nên thuận lợi cho vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB) sinh trưởng tốt. Sản lượng khai thác ổn định. Chất lượng mủ nguyên liệu tốt, sản phẩm chế biến đạt chất lượng. Thời tiết thuận lợi cho công tác trồng tái canh theo kế hoạch năm 2022 được các đơn vị tích cực thực hiện và hoàn thành thuận lợi. Tuy nhiên, có thời điểm trong tháng mưa nhiều đã làm ảnh hưởng đến công tác thực hiện sản lượng.

Cao su Dầu Tiếng, hoàn thành kế hoạch tái canh năm 2022

Cao su Dầu Tiếng, hoàn thành kế hoạch tái canh năm 2022
Hình 1, 2: Công nhân Ntcs Trần Văn Lưu thực hiện trồng tái canh năm 2022

Đến cuối tháng 8, các Nông trường đã hoàn thành kế hoạch tái canh năm 2022 trên tổng diện tích 148,77 ha. Công tác cung cấp cây giống của các đơn vị hợp đồng đến ngày 31/08, đã xuất được 95.807 cây giống cho các nông trường thực hiện trồng dặm vườn cây KTCB 2021, tái canh 2022 và trồng dặm 2 đợt cho vườn cây tái canh; Chất lượng cây giống đạt yêu cầu. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu làm đất, bón phân, vận chuyển cây giống được ứng dụng triệt để, giảm tối đa nhu cầu lao động phổ thông vốn ngày càng thiếu. Việc ứng dụng cơ giới hóa vào công tác làm đất đã giảm được sức lao động, tăng độ đồng đều khâu chuẩn bị đất và quan trọng nhất là đáp ứng nhanh tiến độ, không phụ thuộc thời tiết” và áp dụng nhiều biện pháp khác để tiết giảm chi phí đầu tư trên vườn cây tái canh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Song song đó, các Nông trường đã thực hiện phun cỏ, phun phòng trị bệnh héo đen dầu lá, bón phân theo chu kỳ và trổng dặm được 3.801 cây (4,67%). Các Nông trường đã thực hiện công tác phun trị bệnh nấm hồng trên vườn cây. Đến cuối tháng 8, tổng số cây được phun trị bệnh lũy kế đến là 798.244 cây, chiếm tỷ lệ 9,19%. Qua kiểm tra, không phát hiện bệnh rụng lá đốm tròn trên vườn cây. Thực hiện phun cỏ trên vườn cây với diện tích vườn cây KTCB là 523,35 ha và vườn cây kinh doanh là 238,79 ha. Bên cạnh đó, các nông trường đã có thỏa thuận với các đơn vị hợp đồng trồng các loại cây ngắn ngày và cây mì với tổng diện tích là 1.223,4 ha và thực hiện những thủ tục thỏa thuận trồng đúng quy định do Công ty đề ra. Trong tháng đã chi 244 triệu đồng để thực hiện công việc phun cỏ, chăm sóc cây trồng dặm. Số tiền hiện có được sử dụng để chăm sóc vườn cây là hơn 2,56 tỷ đồng.

Việt Quang

Scroll to Top