Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, đảm bảo an toàn sản xuất trong công nhân lao động

Trong tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, Đảng ủy, Tổng giám đốc, các cấp Công đoàn từ công ty đến cơ sở đã tuyên truyền vận động CB.CNLĐ trong toàn Công ty thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc áp dụng Chỉ thị 16 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong toàn công ty và nhân dân trên địa bàn công ty trú đóng. Đảm bảo tốt công tác vừa sản xuất, chăm lo tốt đời sống, đặt yếu tố an toàn phòng dịch Covid-19 cho CNLĐ lên hàng đầu. Công đoàn công ty tham mưu cho Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty trong việc xây dựng phương án làm việc, phương án chi trả tiền lương, chế độ chính sách cho cán bộ công nhân lao động và đặc biệt là công tác vận động người lao động không thôi việc, bám vườn cây, nhà máy quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từ công ty đến cơ sở.

Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, đảm bảo an toàn sản xuất trong công nhân lao động

Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, đảm bảo an toàn sản xuất trong công nhân lao động Hình 1, 2: Các đơn vị nhận khẩu trang y tế tại Công đoàn công ty để cấp đến tay công nhân lao động

Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, đảm bảo an toàn sản xuất trong công nhân lao động

Cao su Dầu Tiếng đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm lo tốt đời sống, đảm bảo an toàn sản xuất trong công nhân lao động Hình 3, 4: Công nhân lao động được Test nhanh Kháng nguyên Covid-19 tại nơi làm việc

Công đoàn công ty hiện quản lý 25 công đoàn cơ sở (có 7 CĐCS của công ty cổ phần), 03 công đoàn bộ phận và 171 tổ công đoàn với 5.359 ĐVCĐ, trong đó nữ 2.356; CB.CNLĐ là 5.426 người, trong đó nữ 2.385 người. Các cấp công đoàn trong toàn công ty đã đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2021. Phối hợp với Đài phát thanh huyện Dầu Tiếng duy trì thực hiện chuyên mục “Tiếng nói công nhân cao su Dầu Tiếng” trên hệ thống truyền thanh trong toàn huyện. Phối hợp xây dựng chương trình phát thanh lưu động tuyên truyền phòng, chống Covid-19 trong CNLĐ và nhân dân trên địa bàn; Tham gia cùng chuyên môn trong công tác thực hiện kế hoạch SXKD, chăm lo tốt đời sống cho CNLĐ. Tính đến ngày 22/7, Công ty đã thực hiện được hơn 16.730 tấn mủ các loại đạt 46,7% kế hoạch; gồm tự khai thác hơn 9.444 tấn và thu mua 5.346 tấn; Tiêu thụ được 14.528 tấn đạt hơn 40% kế hoạch năm; Giá tiêu thụ bình quân đạt hơn 38 triệu đồng/tấn. Bình quân tiền lương 6 tháng đạt 7,37 triệu đồng/công nhân; Thu nhập bình quân hơn 8,2 triệu đồng/công nhân. Phối hợp cùng bệnh viện đa khoa test nhanh kháng nguyên Covid-19, điều tra dịch tể theo qui cho CNLĐ. Bên cạnh đó, Thường trực Công đoàn thường xuyên đi cơ sở thăm hỏi, động viên, vận động CNLĐ khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ người lao động, vừa thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, cán bộ CNLĐ công ty vẫn đi làm theo quy định và thực hiện nghiêm quy tắc 5K; Do đặc thù công việc nên các nhà máy thuộc Xí nghiệp Chế biến đã thực hiện tốt phương án ba tại chỗ “ăn, nghỉ, sản xuất tại chỗ”, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho CNLĐ và thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Để đảm bảo sức khỏe và tạo điều kiện cho CNLĐ giải trí, công ty đã trang bị dụng cụ, thiết bị cá nhân như găng tay y tế, bộ đồ phòng dịch, kính chắn giọt bắn và vật dụng sinh hoạt như mùng, gối, quạt đứng, vợt cầu lông, cầu đá cho công nhân tại 03 nhà máy Chế Biến với kinh phí hơn 97,2 triệu đồng; Công ty đã cấp phát khẩu trang y tế đợt 2 cho toàn thể CB.CNLĐ trong công ty với kinh phí là 142,1 triệu đồng. Triển khai, vận động CB. CNLĐ và khách hàng, đối tác của Công ty ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 414,44 triệu đồng; 300 thùng mì, 200 thùng sữa. Bên cạnh đó, Công ty đã chi 133,2 triệu đồng hỗ trợ cho các hoạt động từ thiện, xã hội; Đề nghị Công đoàn CSVN hỗ trợ 27 CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 02 Công ty cổ phần cao su Dầu Tiếng – Việt Lào và Dầu Tiếng – Campuchia.

Việt Quang

Scroll to Top