Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng chế biến hơn 27.300 tấn mủ thành phẩm

Sáng ngày 02/11, tại hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 10/2022.

Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng chế biến hơn 27.300 tấn mủ thành phẩm
Hình 1: Công tác sản xuất tại Nhà máy Chế biến Long Hòa

Đến hết tháng 10, Công ty đã thực hiện được hơn 21.076 tấn, đạt gần 75% kế hoạch; Sản lượng thu mua mủ tiểu điền được 5.952,4 tấn, đạt 59,5%; Chế biến được hơn 27.389 tấn mủ thành phẩm, đạt 71,7% kế hoạch; Tiêu thụ hơn 25.082 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 68,7% kế hoạch. Sản lượng xuất khẩu và Ủy thác xuất khẩu hơn 15.100 tấn và tiêu thụ nội địa gần 10.000 tấn sản phẩm. Giá bán bình quân tháng 10/2022 đạt 84,66% tương đương 36,29 triệu đồng/tấn. Lũy kế doanh thu cao su trong 10 tháng đạt hơn 1.020 tỷ đồng. Tiền lương bình quân hơn 11,7 triệu đồng/người, (lũy kế đạt 9,84 triệu đồng). Thu nhập bình quân 12,57 triệu đồng/người, đạt 94,7% (lũy kế đạt 10,97 triệu đồng. Trong tháng, Công ty đã chi trả 6,06 tỷ tiền lương cạo thêm giờ ngày Chủ nhật, ngày lễ và 556,49 triệu đồng cho công nhân cạo choàng và phụ cấp cạo cây cạo tăng thêm vượt số cây cạo định mức theo quy định. Lũy kế đến 09/2022, công ty đã chi trả 16,37 tỷ tiền lương cạo thêm giờ ngày Chủ nhật, Lễ và 3,3 tỷ đồng cho công nhân cạo choàng và phụ cấp cạo cây cạo tăng thêm vượt số cây cạo định mức theo quy định.

Trong 10 tháng, Công ty đã giải quyết chế độ thôi việc cho 440 người với tổng số tiền 6,47 tỷ đồng. Trích nộp BHXH tháng 10/2022 với số tiền 9,93 tỷ đồng (lũy kế 10 tháng công ty đã nộp 91,8 tỷ đồng). Giải quyết chế độ bồi dưỡng nặng nhọc độc hại kỳ lương tháng 9 là 1,4 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 9/2022 là 11,7 tỷ đồng. Trang cấp hàng phòng hộ lao động đến tháng 10/2022 hơn 3,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động Công ty thường xuyên quan tâm, cân đối nguồn chi nhằm thực hiện các phương án hỗ trợ tiền lương cho người lao động trong các tháng chưa vào mùa khai thác và chế biến mủ cao su cũng như đã ban hành phương án lương mới năm 2022 với mục đích nhằm tạo mọi điều kiện để người lao động tăng tiền lương thu nhập, an tâm thực hiện tham gia sản xuất, gắn bó với Công ty, phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty mà Tập đoàn giao.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty đã trao thưởng 5 triệu đồng cho đơn vị nông trường Cao su Bến Súc đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch khai thác, giao nộp sản lượng tháng 10/2022 đạt trên 13%.

Cao su Dầu Tiếng, 10 tháng chế biến hơn 27.300 tấn mủ thành phẩm
Hình 2: Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty trao thưởng đơn vị xuất sắc

Việt Quang

Scroll to Top