Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện trong năm 2023, kịp thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Vừa qua, Ban Chỉ huy thống nhất Huyện – Công ty, tiểu Ban Chỉ huy thống nhất Xã – Nông trường cụm 1 và cụm 2 đã tổng kết công tác phối hợp BVTS, giữ gìn ANTT, PCCC, QPAN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đến dự.

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Hình 1: Ông Nguyễn Thiện Sinh – Phó Tổng giám đốc Công ty đến dự và phát biểu tại hội nghị

Khu vực Cụm 1 gồm các Nông trường cao su Long Tân, Minh Hòa, Long Hòa và Trần Văn Lưu, trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Với tổng diện tích hơn 16.000 ha vườn cây cao su (Diện tích khai thác là 9.208,44 ha; kiến thiết cơ bản (KTCB) 3.486,36 ha; trồng mới 98,25 ha và hơn 2.250 ha đất dự án với 1.743 lao động. với cơ cấu 06 Tiểu ban chỉ huy thống nhất, gồm có 90 thành viên, có 19 phân ban với 43 ấp; thành lập 05 tổ Liên hợp cơ động có 98 thành viên. Các Nông trường có 04 đội Bảo vệ với 42 trạm gác, được biên chế 185 bảo vệ; có 04 đội An ninh công nhân với 169 người; có 04 đội Thanh niên công nhân xung kích với 140 ĐVTN; ngoài ra còn có lực lượng Tự vệ 236 người. Cụm 2 gồm các Nông trường Đoàn Văn Tiến, Thanh An, An Lập, Bến Súc; với tổng diện tích vườn cây cao su các Nông trường Cụm 2 quản lý 14.388 ha. Trong đó diện tích vườn cây khai thác là 9019,81 ha; diện tích kiến thiết cơ bản 1880,99 ha; đất trống khu công nghiệp 558,13 ha. Tổng số cán bộ công nhân lao động hiện có 1211 người. Với cấu 5 Tiểu ban chỉ huy thống nhất, gồm có 83 thành viên với 38 ấp, 3 khu phố tham gia; thành lập 4 tổ Liên hợp cơ động có 108 thành viên. Các Nông trường có 4 đội Bảo vệ với 34 trạm gác, được biên chế 158 bảo vệ; có 4 tổ An ninh công nhân với 165 đồng chí; có 4 đội Thanh niên công nhân xung kích với 185 Đoàn viên Thanh niên; ngoài ra còn có lực lượng Tự vệ. Năm 2023, Công ty hỗ trợ kinh phí hợp đồng BVTS cho cụm 1 và cụm 2 với tổng số tiền hơn 1,77 tỷ đồng.

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự Hình 2, 3, 4, 5, 6, 7: Các đơn vị Cụm 1 tổng kết công tác BVTS năm 2023 tại Nông trường Cao su Long Tân
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự

Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự
Cao su Dầu Tiếng quyết tâm thực hiện tốt công tác công tác phối hợp bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự Hình 8, 9, 10, 11, 12: Các đơn vị Cụm 2 tổng kết công tác BVTS năm 2023 tại Nông trường Cao su Bến Súc

Do địa bàn trải dài trên diện tích 16 xã thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng và các xã An Tây, An Điền thuộc thành phố Bến Cát. Do địa bàn rộng nên công tác bảo vệ tài sản (BVTS), tham gia giữ gìn an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh (QPAN) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các tiểu ban CHTN Xã – Nông trường luôn phấn đấu, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, công tác BVTS, giữ gìn ANTT ổn định, số vụ việc tiêu cực giảm mạnh do có sự phối hợp đồng bộ của Công an, Quân sự các xã, thị trấn ngày càng hoàn thiện và nâng lên; việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền của các Tiểu ban CHTN và phân ban, cùng các tổ chức Đoàn thể đến người dân và CNLĐ đã đạt được kết quả nhất định góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ Quốc phòng, An ninh của địa phương. Tuy nhiên, việc chấp hành theo cam kết vẫn còn diễn ra như việc chăn thả gia súc vào lô cao su của một số hộ dân; công tác bảo vệ môi trường vẫn chưa đạt như mong muốn; tình trạng NLĐ vi phạm ATGT vẫn còn xãy ra; Công tác PCCC được thực hiện tốt nhưng vẫn cần phát huy nhiều hơn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Ban chỉ huy thống nhất Công ty – Huyện; các tiểu ban CHTN Xã – Nông trường quyết tâm khắc phục những mặt hạn chế, tồn đọng. Đẩy mạnh hơn nữa Công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân địa phương và người nhân lao động về nhiệm vụ giữ gìn ANTT, bảo vệ tài sản Nhà nước, tài sản công dân, PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ song song với công tác sản xuất trong giai đoạn hiện nay.

Việt Quang
(Ảnh TL BTG)

Scroll to Top