Ông Phạm Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị VRG tham quan dự án liên doanh trồng chuối cấy mô

   Vừa qua, ông Phạm Văn Thành – Thành viên Hội Đồng quản trị, Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đến tham quan Dự án liên doanh trồng chuối cấy mô với Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I tại nông trường cao su Thanh An. Đoàn đã đến tham quan sản phẩm chuối sau thu hoạch và tham quan Nhà máy đóng gói thành phẩm chuối.

Ong Pham Van Thanh tham quan du an trong chuoi cay mo
Hình 1: Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KHĐT VRG (người đứng thứ 2 trái nhìn sang) và Lãnh đạo Công ty tham quan sản phẩm chuối sau thu hoạch
Ong Pham Van Thanh tham quan du an trong chuoi cay mo
Hình 2: Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KHĐT VRG (người đứng thứ 4 trái nhìn sang) và Lãnh đạo Công ty tham quan Nhà máy đóng gói chuối thành phẩm

   Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty đã quy hoạch diện tích đất để phát triển dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các NT cao su Thanh An, Minh Tân, Long Hòa với tổng diện tích 2.121,96 ha (Long Hòa: 1.232,16 ha, Minh Tân: 701,78 ha và Thanh An: 188,02 ha).

   Trong đó, Công ty đã thực hiện dự án liên doanh trồng chuối cấy mô với Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I tại NT cao su Thanh An với diện tích 117,08 ha và đã cho thu hoạch; hiện sản phẩm chuối (loại A và B) sau khi sơ chế được xuất trong nước và ngoài nước (Hàn Quốc, Malaysia); lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 đã xuất được 132.440 thùng chuối thành phẩm, lao động bình quân có 307 người, tiền lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng./.

Văn Hải

Scroll to Top