Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng sơ kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 – 2019

   Chiều ngày 26/3, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017 – 2019.

   Theo đó, trong giai đoạn 2017 – 2019, Công ty và UBND huyện đã phối hợp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp, khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã và đang phối hợp đầu tư trồng chuối cấy mô và cây ăn trái ứng dụng công nghệ cao tại xã Thanh An, Minh Tân và Long Hòa với diện tích trên 2.000 ha; phối hợp với UBND huyện thành lập cụm công nghiệp và khu dân cư với diện tích khoảng 653 ha; thu mua mủ cao su tiểu điền trên 30.000 tấn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các công trình khác với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng.

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp
Hình : Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017 – 2019

   Trong năm 2019, Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy nhanh tiến độ đầu tư tại các cụm công nghiệp; các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

   Bên cạnh đó, Công ty đã nêu lên một số kiến nghị như: cần sự hỗ trợ từ huyện Dầu Tiếng trong công tác phối hợp tuần tra nhằm ngăn chặn một số đối tượng đã có hành vi phá hoại tài sản của công ty trong thời gian qua, tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để vận động người dân ủng hộ chủ trương không chăn thả gia súc vào vườn cây của công ty và việc gác Barie chắn đường xe tải vào vườn cây cao su.

Việt Quang

Scroll to Top