Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể năm 2021

Chiều này 24/01, Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương đã về dự.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 1: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương trao kỷ niệm chương vì văn phòng cấp ủy và kỷ niệm chương vì sự sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đảng bộ Công ty hiện có 24 tổ chức cơ sở Đảng gồm 11 Đảng bộ cơ sở và 13 Chi bộ cơ sở; 43 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 1.118 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 337 đồng chí, dự bị 67 đồng chí. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã ra quyết định kết nạp 57 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 103,63% so với Nghị quyết năm 2021; Tổ chức thực hiện tốt quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo các cấp và công tác đào tạo nâng cao đội ngũ quản lý. Kết quả cuối năm Có 24/24 Chi, Đảng bộ cơ sở được đánh giá, (05 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã đánh giá 43/43 chi bộ, trong đó, 10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 32 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Có 1.070/1.118 đảng viên được đánh giá; không đánh giá 48 (do mới kết nạp dưới 6 tháng); có 210 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 848 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 28 tập thể và 135 cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty và cơ sở thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Không có đơn thư tố cáo, khiếu nại. Thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; Đảm bảo tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự. Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 2: Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh trao kỷ niệm chương kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận

Đến ngày 31/12/2021 công ty đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ khai thác, chế biến 38.334,9 tấn, đạt 107% kế hoạch (trong đó, cao su tự khai thác là 25.577 tấn, đạt 100,11% kế hoạch; Mua mủ tiểu điền 11.087,8 tấn, đạt 130% kế hoạch); Tiêu thụ được 36.628,9 tấn, đạt 102% kế hoạch; Giá bán bình quân 42,46 triệu đồng/tấn; Lợi nhuận cao su thực hiện đạt 199,58 triệu đồng, đạt 121,21% kế hoạch. Thực hiện các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước và Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầy đủ và đúng quy định. Công ty hiện đang tham gia góp vốn đầu tư vào 13 dự án trong và ngoài nước với tổng giá trị góp vốn điều lệ trên 1.978 tỷ đồng. Tiền lương bình quân 9,03 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân 10,64 triệu đồng/người/tháng; tiền truy lương, thưởng cuối năm bình quân 16 triệu đồng/người.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 3: Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó TGĐ thường trực công ty trao kỷ niệm chương cho các cá nhân
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 4: Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc công ty trao cờ thi đua và bằng khen của Tập đoàn CNCSVN cho các tập thể và cá nhân

Trong năm 2022, công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức kết hoạch sản lượng nghị quyết hội nghị đã đề ra với chỉ tiêu khai thác, Chế biến 38.190 tấn mủ cao su (Sản lượng tự khai thác 28.190 tấn, nhượng quyền khai thác 310 tấn, năng suất bình quân 1,75 tấn/ha. Thu mua 10.000 tấn mủ tiểu điền); Tiêu thụ 36.500 tấn. Tỉ lệ xuất khẩu 23.725 tấn; Tổng doanh thu 2.206,7 tỷ đồng. (Doanh thu cao su 1.564,5 tỷ đồng). Quản lý tốt giá thành, đảm bảo đạt lợi nhuận bình quân từ 6,3 triệu đồng/tấn trở lên. Tiền lương bình quân đạt từ 8,5 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân từ 9,5 triệu đồng/người/thán.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 5: Đồng chí Nguyễn Minh Thủy – UVTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy Bình Dương trao bằng khen của tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 6: Đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV trao thưởng các tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 7: Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc trao thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 8: Đồng chí Đỗ Hoàng Sơn – Phó TGĐ và đồng chí Nguyễn Đức Hiền – Phó TGĐ trao thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2021
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 9: Đồng chí Trương Thị Huế Minh – UVTV ĐU – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNLĐ năm 2021
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 10: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Loan – TUV – Chủ tịch LĐLĐ Bình Dương trao thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong các hoạt động phong trào
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 11: Đồng chí Lý Thiện Nữ trao giấy công nhận cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 12: Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương trao bằng khen của Trung ương đoàn cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổng kết công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể năm 2021
Hình 13: Đồng chí Lê Quốc Bảo – Bí thư ĐTN Công ty trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc năm 2021

Việt Quang

Scroll to Top