CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG “5 NĂM LIỀN NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA”

   Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trước đây là Đồn điền Cao su Michelin do tư bản Pháp xây dựng vào năm 1917; sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng Đồn điền Cao su Michelin được đổi tên là Nông trường Quốc doanh Cao su Dầu Tiếng. Ngày 21/05/1981 Nông trường Quốc doanh cao su Dầu Tiếng được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ký quyết định chuyển thành Công ty cao su Dầu Tiếng. Ngày 13/11/2009 Công ty Cao su Dầu Tiếng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định chuyển thành Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Trụ sở trú đóng tại thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG “5 NĂM LIỀN NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA”
Hình 1: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

   Trong đấu tranh giải phóng dân tộc Công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới và các Huân chương độc lập hạng I, Huân chương lao động hạng I. Thương hiệu Cao su Dầu Tiếng đã có mặt trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG “5 NĂM LIỀN NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA”
Hình 2: Lãnh đạo cắt băng Trường thi thợ giỏi năm 2018 cấp Công ty
CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG “5 NĂM LIỀN NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA”
Hình 3: Lãnh đạo công ty trao thưởng cho các tập thể đạt giải cao trong hội thi thợ giỏi năm 2018

   Công ty có 5 năm liền (2006 – 2010) tham gia Câu lạc bộ năng suất 2 tấn/ha và bắt đầu năm 2006, Công ty đạt năng suất 2,08 tấn/ha và cao nhất là giai đoạn (2008 – 2009) năng suất đạt trên 2,1 tấn/ha, sau đó năng suất giảm dần do vườn cây chuyển qua nhóm 3 và vườn cây tận thu thanh lý, cụ thể đến năm 2010 năng suất 2,07 tấn/ha và từ năm 2011 đến năm 2017 năng suất đạt dưới 2 tấn/ha.

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG “5 NĂM LIỀN NĂNG SUẤT 2 TẤN/HA”
Hình 4: Lãnh đạo VRG trao thưởng cho Công ty hoàn thành trước thời gian quy định năm 2017

   Công ty hiện đang quản lý 26.829,02 ha cao su (diện tích kinh doanh 16.240,21 ha, KTCB 9.055,72 ha, tái canh 1.526,75 ha, vườn nhân 6,34 ha). Năm 2017 Công ty đã thực hiện sản lượng khai thác: 27.448 tấn, đạt 109,79% KH năm, năng suất vườn cây 1,77 tấn/ha, thu mua mủ tiểu điền 16.749 tấn, chế biến 45.629 tấn, chất lượng sản phẩm đạt trên 98% tiêu chuẩn xuất khẩu, tiêu thụ 45.509 tấn, tổng doanh thu 2.299 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 656 tỷ đồng. Tổng số lao động hiện có 6.052 người, trình độ tay nghề công nhân khai thác: Ưu 55,10%, Giỏi 42,75%, Khá 2,06%, Trung bình 0,09%, thu nhập bình quân 10 tháng đầu năm 2018 đạt 7.455.278 đồng/công nhân/tháng./.

Văn Hải

Scroll to Top