290 – Thông báo tổ chức đấu giá nhượng bán quyền khai thác mủ cao su trên vườn cây thanh lý, tái canh năm 2019-2020 của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Scroll to Top