CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2016

  • Phụ lục 1 – Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
  • Phụ lục 2 – Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
  • Phụ lục 3 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
  • Phụ lục 4 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
  • Phụ lục 5 – Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất
  • Phụ lục 6 – Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016
  • Phụ lục 7 – Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015
  • Phụ lục 8 – Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016
  • Phụ lục 9 – Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  • Phụ lục 10 – Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype
Share on print
Print

TIN MỚI

Scroll to Top