Chương trình và Sơ đồ chỗ ngồi Hội nghị giao ban tháng 01 2019

Nội dung chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để xem.
Lưu ý: thành viên sử dụng các tính năng Eoffice hay Quản lý văn bản phải đăng nhập bằng tài khoản riêng được cấp tương ứng với từng tính năng ở danh mục dọc bên trái.