TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY

   Sáng ngày 03/01/2019, ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cùng các Phó Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ đã tổ chức đi kiểm tra vườn cây.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY
Hình 1: Ban Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ kiểm tra vườn cây KTCB nông trường Cao su Long Hòa

   Theo lịch trình, đoàn đã đến kiểm tra vườn cây cao su trồng mới và vườn cây kiến thiết cơ bản NT Cao su Long Hòa, Long Tân, Thanh An, Bến Súc. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã gặp gỡ, chia sẽ những khó khăn với Lãnh đạo các đơn vị cơ sở, có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình điều hành sản xuất, giúp cho các đơn vị cơ sở thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cho Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY
Hình 2: Ông Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty (phải) và ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm tra vườn cây KTCB nông trường Cao su Long Hòa
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY
Hình 3: Vườn cây KTCB nông trường Cao su Long Hòa
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KIỂM TRA VƯỜN CÂY
Hình 4: Ban Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ kiểm tra vườn cây KTCB nông trường Cao su Long Tân

Văn Hải

Scroll to Top