Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020

Chiều ngày 15/01, Nông trường Thanh An vừa tổ chức hội nghị người lao động năm 2021. Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó tổng giám đốc; bà Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn; ông Nguyễn Minh Đạt – Phó bí thư Đoàn Thanh Niên công ty đã đến dự.

Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020
Hình 1:  Đoàn đại biểu về dự hội nghị người lao động công ty năm 2021 ra mắt trước hội nghị

Là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, được giao quản lý 2.293,4 ha vườn cây khai thác và KTCB. Tổng số CB CNLĐ của nông trường quản lý là 389 người, lao động nữ có 174 người chiếm tỷ lệ 44,73%; Công nhân khai thác mủ 278 người. Tiền lương bình quân 7,49 triệu đồng/công nhân/tháng; Thu nhập bình quân 8,32 triệu đồng/CN/tháng. Năm 2020, nông trường đã thực hiện được 3.260 tấn, vượt 0,09%; Năng suất 2,07 tấn. Hàm lượng bình quân đạt 32.7%. Quy trình kỹ thuật hạng A,B đạt 96,86%; Tham gia Hội thi Bàn tay vàng tập đoàn đạt 01 giải nhất cá nhân và giải nhì toàn đoàn. Bên cạnh đó, trong năm từ nguồn vốn tương trợ nông trường đã xét cho 74 lượt công nhân vay xoay vòng vốn với tổng số tiền là 370 triệu đồng; 21 lượt nữ lao động vay làm kinh tế gia đình với tổng số tiền 67 triệu đồng. Thăm hỏi 213 lượt CNLĐ ốm đau, hoạn nạn 53,1 triệu đồng. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ tài sản; An toàn vệ sinh lao động cho CNLĐ; Phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB CNLĐ. Hoạt động tổ chức Đảng và Đoàn thể được duy trì và phát huy, năm 2020 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020
Hình 2:  ông Nguyễn Trường Thọ – Phó tổng giám đốc khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong LĐSX năm 2020
Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020
Hình 3: bà Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn công ty khen thưởng cá nhân xuất sắc trong hoạt động CĐ và PT CNLĐ năm 2020

Với kết quả phấn đấu trong năm 2020 nhiều cá nhân và tập thể nông trường đã vinh dự nhận 05 cá nhân Bằng khen Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam và LĐLĐ tỉnh Bình Dương, 03 cá nhân nhận Giấy khen Công đoàn Cao su việt Nam, 02 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước; 01 tập thể, 20 cá nhân được Tập đoàn CNCS Việt Nam khen thưởng, 13 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển cao su.

Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020
Hình 4: ông Nguyễn Minh Đạt – Phó bí thư Đoàn Thanh Niên công ty trao thưởng cá nhân xuất sắc trong sản xuất và hoạt động đoàn năm 2020

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2021 tập thể CB CNLĐ nông trường cao su Thanh an uyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, ổn định đời sống vật chất tinh thần cho CNLĐ. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học tập, quán triệt, triển khai, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CNLĐ, gắn phát triển sản xuất với đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xây dựng đơn vị phát triển bền vững, hoạt động tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. Hội nghị đã được đoàn đại biểu về dự hội nghị người lao động công ty năm 2021 gồm 13 đồng chí.

Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020

Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020

Nông trường Thanh An hoàn thành xuất sắc Nghị Quyết Hội nghị NLĐ năm 2020
Hình 5, 6, 7: Ban lãnh đạo nông trường trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong LĐSX năm 2020

Việt Quang

Scroll to Top