Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020

   Chiều ngày 31/12/2019, Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2020. Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc cùng Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty đã về dự.

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020
Hình 1: bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy trao thưởng

   Năm 2019, tập thể cán bộ công nhân lao động nông trường đã xuất sắc hoàn thành nghị quyết hội nghị đề ra, chăm lo tốt đời sống cán bộ công nhân lao động của đơn vị. nông trường hiện quản lý hơn 3.145 ha vườn cây cao su và 599 cán bộ công nhân lao động. Với diện tích vườn cây lâu năm trên vùng đất bạc màu, sản lượng thấp, cộng với việc thời tiết năm nay có nhiều chuyển biết bất thường nên đã gây không ít khó khăn cho hoạt động khai thác. Tuy nhiên, với sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân lao động, nông trường đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch khai thác, giao nộp 3.470 tấn, năng suất đạt 1,47 tấn/ha. Quy trình kỹ thuật hạng A, B đạt trên 98%. Tiền lương bình quân hơn 5,7 triệu đồng/công nhân/tháng, thu nhập bình quân đạt gần 7 triệu đồng/công nhân/tháng. Các chế độ cho người lao động được ban lãnh đạo nông trường đặc biệt quan tâm; Trong năm nông trường đã xét điều chỉnh, nâng lương cho 104 cán bộ công nhân. Giải quyết 128 trường hợp công nhân nghỉ chế độ, tử tuấn. . . với tổng kinh phí hơn 1,38 tỷ đồng.

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020
Hình 2: ông Đỗ Hoàng Sơn – Phó Tổng Giám đốc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoàn thành kế hoạch năm 2019
Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020
Hình 3: ông Nguyễn Ngọc Duy Linh – Phó chủ tịch Công đoàn công ty trao giấy khen các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút

   Năm 2020, tập thể nông trường quyết tâm thực hiện hoàn thành nghị quyết hội nghị người lao động năm 2020 là hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng 3.890 tấn mủ nguyên liệu; Chăm sóc vườn cây quản lý, trồng tái canh 90,1 ha đảm bảo quy trình kỹ thuật, đảm bảo tỉ lệ cây định hình 100% ngay từ năm đầu; ổn định việc làm, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động; phấn đấu thu nhập bình quân đạt từ 6 triệu đồng/công nhân/tháng.

   Với những kết quả đạt được trong năm 2019, nhiều cá nhân và tập thể được Tổng giám đốc Công ty và Công đoàn công ty khen thưởng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút. Hội nghị đã bầu được đoàn Đại biểu về dự Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020.

Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020
Hình 4: ông Lê Quốc Bảo – Bí thư đoàn Thanh niên công ty khen thưởng đoàn viên xuất sắc
Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020
Hình 5: Hội nghị bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị Người lao động cấp công ty
Nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2020
Hình 6: Đoàn Đại biểu dự Hội nghị Người lao động cấp công ty năm 2020 ra mắt

Việt Quang

Scroll to Top