Khối thi đua số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ngày 05/12, Khối thi đua số 2 (thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng) vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Phong trào thi đua năm 2022.

Khối thi đua số 2 gồm 3 đơn vị nông trường An Lập, Bến Súc, Thanh An, Xí nghiệp Chế biến và Bệnh viện đa khoa Công ty (Khối trưởng).

Với tổng số cán bộ công nhân lao động (CB CNLĐ) 1.629 người, trong đó nữ là 656 người. Với nhiệm vụ và chức năng các đơn vị trong khối khác nhau, tuy nhiên công tác thi đua khen thưởng được tổ chức thực hiện tốt theo quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua của khối, đăng ký thực hiện các nội dung theo chỉ tiêu đã đăng ký thi đua giữa các đơn vị ngay từ đầu năm.

Khối thi đua số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Khối thi đua số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Hình 1, 2: Khối thi đua số 1 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Trong năm 2022, cán bộ công nhân viên lao động các đơn vị trong Khối đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng đơn vị đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được công ty giao. Kết quả thi đua thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của các đơn vị trong khối thi đua số 2 đều đạt và vượt chỉ tiêu đăng ký, Bệnh viện đa khoa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho CNLĐ và nhân dân địa phương; Xí nghiệp chế biến đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong sản xuất, chế biến mủ; Đảm bảo hoàn thành công tác trồng tái canh, chăm sóc, khai thác, thực hiện quỹ công đối với các đơn vị nông trường. đặc biệt là đảm bảo chăm lo tốt đời sống tiền lương, thu nhập cho CB CNVLĐ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, bình quân đạt từ 7,5 triệu đồng đến 11 triệu đồng/người/tháng.

Khối thi đua số 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Hình 3: ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ thường trực công ty phát biểu tại hội nghị

Năm 2023 toàn khối quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Phát động các phong trào thi đua trong cán bộ CNVLĐ; Xây dựng cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Hội nghị đã thống nhất đề cử Xí nghiệp Chế biến làm khối trưởng và khối phó là nông trường An Lập của khối thi đua số 2 năm 2023.

Việt Quang

Scroll to Top