Khen thưởng 35 triệu đồng cho 07 Nông trường

   Trong tháng 5, toàn Công ty đã khai thác được 1.708,47 tấn; Lũy kế đã khai thác được hơn 6.518 tấn mủ nguyên liệu, đạt 24,5% kế hoạch. Hàm lượng bình quân mủ nước đạt 34,5%. Lũy kế công ty đã mua thu được 4.866 tấn mủ cao su tiểu điền.Trong tháng Công ty đã chế biến được 2.664,9 tấn mủ thành phẩm các loại; Lũy kế sản phẩm chế biến được 12.195 tấn, đạt 30,8%. Trong tháng đã xuất bán hơn 2.386 tấn mủ thành phẩm các loại. Sản phẩm tiêu thụ tăng 51,7% điểm so với tháng trước. Lũy kế, Công ty đã tiêu thụ được 12.864 tấn, đạt 32,48%.Tính đến 31/5, các hợp đồng xuất khẩu Công ty đã ký được hơn 12.254 tấn, đạt 41,26% kế hoạch. Công ty tồn kho 3.819,7 tấn. Trong đó, Cao su khai thác còn tồn 2.104,5 tấn, trong đó sẽ giao 2.763,4 tấn. Tổng doanh thu trong 5 tháng đạt 587,64 tỷ đồng. Trong đó, Doanh thu cao su đạt 433,8 tỷ đồng. Giá bán bình quân chung 5 tháng đầu năm là 33,72 triệu đồng/tấn. Tổng lợi nhuận thu được là 159,44 tỷ đồng.

Khen thưởng 35 triệu đồng cho 07 Nông trường
Hình ông Lê Thanh Hưng – TUV – Bí thư Đảng ủy – TGĐ công ty trao thưởng cho các đơn vị

   Theo đó, tại hội nghị, ban tổng giám đốc công ty đã khen thưởng cho 7 tập thể nông trường có mức hoàn thành kết hoạch sản lượng tháng 5 từ 5,5% trở lên gồm các đơn vị An Lập, Bến Súc, Đoàn Văn Tiến, Long Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, Trần Văn Lưu với tổng số tiền thưởng là 35 triệu đồng. Mức thưởng cho mỗi đơn vị 5 triệu đồng/đơn vị.

Việt Quang

Scroll to Top