Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, diễn tập phương án chữa cháy tại khu vực xưởng SkimBlock nhà máy chế biến của lực lượng tại chỗ

Ngày 14/5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho lực lượng tại chỗ của nhà máy chế biến mủ cao su Bến Súc. Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc công ty đã đến dự.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, diễn tập phương án chữa cháy tại khu vực xưởng SkimBlock nhà máy chế biến của lực lượng tại chỗ
Hình 1: Lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy tại xưởng SkimBlock NMCB mủ Bến Súc

Địa điểm diễn tập chữa cháy tại xưởng skimblock thuộc nhà máy Chế biến Cao su Bến Súc. Việc tập huấn, diễn tập nhằm giúp cho CB CNLĐ nắm được các thao tác cơ bản, khi sự cố xảy ra từng người biết được vị trí, nhiệm vụ thực hành chữa cháy, sơ tán người, sơ tán tài sản, tổ chức cứu nạn. Biết tổ chức thực hiện các phương án, Thao tác chữa cháy thuộc phạm vi, nhiệm vụ được giao. Chấp hành nghiêm theo lệnh người chỉ huy trong thực hành diễn tập. Bảo đảm an toàn người, tài sản. Góp phần xây dựng, củng cố về ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ tài sản của đơn vị, của công ty.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, diễn tập phương án chữa cháy tại khu vực xưởng SkimBlock nhà máy chế biến của lực lượng tại chỗ
Hình 2: Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, diễn tập phương án chữa cháy tại khu vực xưởng SkimBlock nhà máy chế biến của lực lượng tại chỗ
Hình 3: Cấp cứu nạn nhân bị nạn
Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, diễn tập phương án chữa cháy tại khu vực xưởng SkimBlock nhà máy chế biến của lực lượng tại chỗ
Hình 4: Di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy

Công tác bảo vệ tài sản, PCCC, CNCH luôn được ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm. Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và chuyên môn trong lực lượng PCCC tại chỗ, hàng năm, công ty đều tổ chức kiểm tra và trang bị, bổ sung vật dụng PCCC cho các đơn vị trong toàn công ty; định kỳ kiểm tra công tác bảo quản tại các địa điểm được trang bị; Cán bộ CNLĐ được thường xuyên tập huấn, luyện tập; đồng thời triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền rộng rãi trong CNLĐ, lực lượng bảo vệ từ công ty đến nông trường, nhà máy chế biến, các công ty cổ phần và nhân dân trên địa bàn công ty trú đóng.

Việt Quang

Scroll to Top