Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động các chức danh quản lý nông trường Cao su An Lập

Chiều ngày 25/02, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Công bố quyết định và bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy – Giám đốc nông trường Cao su An Lập. Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty; ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực công ty cùng các ông bà trong BTV Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên, Công Đoàn, Đoàn thanh niên cùng các phòng ban nghiệp vụ Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng đã đến dự.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động các chức danh quản lý nông trường Cao su An Lập
Hình 1: ông Nguyễn Văn Minh – Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc thường trực công ty

Tại buổi lễ, công ty đã công bố quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của bà Võ Thị Thảo và bàn giao nhiệm vụ bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường cao su (NTCS) An Lập. Được biết bà Võ Thị Thảo vào làm việc tại công ty từ tháng 9 năm 1986 hiện là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc nông trường cao su An Lập; Vì lý do sức khỏe nên bà Võ Thị Thảo đã có nguyện vọng xin thôi nhiệm vụ.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động các chức danh quản lý nông trường Cao su An Lập
Hình 2: Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên Công ty trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Bí thư, giám đốc nông trường và Quyết định điều động Phó giám đốc NTCS An Lập

Song song đó, Đảng ủy, tổng giám đốc công ty đã Công bố quyết định số 24 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (24/QĐ-HĐTVCSDT) về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Lâm – Phó giám đốc nông trường Cao su An Lập giữ chức vụ Giám đốc nông trường Cao su An Lập kể từ ngày 01/03/2022.

Điều động ông Nguyễn Trung Trãi – Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc NTCS An Lập kể từ ngày 01/03/2022.

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động các chức danh quản lý nông trường Cao su An Lập
Hình 3: Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty trao quyết định thôi nhiệm vụ cho bà Võ Thị Thảo

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động các chức danh quản lý nông trường Cao su An Lập

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng Công bố quyết định bổ nhiệm, điều động các chức danh quản lý nông trường Cao su An Lập
Hình 4, 5: BTV Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên, Đoàn thanh niên công ty chúc mừng Bí thư, giám đốc NTCS An Lập đã hoàn thành nhiệm vụ được giao

Việt Quang

Scroll to Top