Công đoàn nông trường Đoàn Văn Tiến quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 14/02, Công đoàn cơ sở nông trường cao su Đoàn Văn Tiến vừa tổ chức đại hội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty cùng với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Nông trường, sự hỗ trợ của Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể Nông trường, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động Nông trường Đoàn Văn Tiến luôn được duy trì, hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông trường lần thứ XV, nhiệm kỳ năm 2017 – 2023 đề ra.

Công đoàn nông trường Đoàn Văn Tiến quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình 1: Đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ Công ty Cao su Dầu Tiếng NK 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nông trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2023. Phương hướng hoạt động Công đoàn Nông trường nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn Nông trường nhiệm kỳ 2017 – 2023; Thảo luận các văn kiện đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đại hội đã bầu được BCH Công đoàn Nông trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí; Bầu được 12 đại biểu (1 dự khuyết) dự đại hội công ty lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023 – 2028); tại phiên họp thứ nhất BCH Công đoàn NTCS Đoàn Văn Tiến Nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Hải giữ chức danh chủ tịch Công đoàn; đồng chí Trần Thị Ngọc Yến giữa chức danh phó chủ tịch và Ủy ban kiểm tra gồm 3 thành viên, đồng chí Trần Văn Đồng được tín nhiệm làm CN UBKT.

Công đoàn nông trường Đoàn Văn Tiến quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình 2: Ban chấp hành CĐ NTCS Đoàn Văn Tiến NK 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động

Nông trường đang quản lý diện tích 3.142,46 ha cao su, Tổng số lao động: 434 người, nam 213 người, nữ 221 người; 100% CNLĐ đều có hợp đồng lao động đúng luật và có việc làm ổn định; Thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ trong nhiệm kỳ đã có 2.384 lượt công nhân được khám sức khỏe đạt tỷ lệ đạt 98,92%. Thăm hỏi 3612 lượt người, tổng số tiền 483 triệu đồng. Xét chọn cho 258 lượt cán bộ, CNLĐ đi tham quan du lịch trong nước và ngoài nước do Công ty tổ chức. Thăm hỏi, tặng quà cho 250 lượt NLĐ bị tai nạn lao động, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ bệnh hiểm nghèo 125 triệu đồng. Thu nhập bình quân từ tiền lương và kinh tế phụ gia đình trên 120 triệu đồng/hộ/năm. Đến nay, số hộ công nhân nông trường có mức sống khá chiếm 24,20%, mức sống trung bình là 75,80%, không có hộ nghèo./.

Công đoàn nông trường Đoàn Văn Tiến quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn nông trường Đoàn Văn Tiến quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình 3, 4: bà Lý Thiện Nữ – UVBTV ĐU, Chủ tịch Công đoàn Công ty khen thưởng cho cá nhân

Việt Quang

Scroll to Top