Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ 234 triệu đồng cho công nhân lao động trong dịch bệnh Covid – 19

Trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc cùng Công ty chăm lo tốt đời sống cho CB.CNLĐ, Công đoàn công ty đã triển khai các hoạt động nhằm kịp thời hỗ trợ giúp CNLĐ Công ty yên tâm công tác.

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ 234 triệu đồng cho công nhân lao động trong dịch bệnh Covid - 19

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ 234 triệu đồng cho công nhân lao động trong dịch bệnh Covid - 19

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ 234 triệu đồng cho công nhân lao động trong dịch bệnh Covid - 19
Hình: 1, 2, 3: Các đơn vị nông trường trao thưởng cho công nhân cạo mủ vượt kế hoạch sản lượng quý II/2021

Theo đó ngày 26/7/2021, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao  su Dầu Tiếng đã có Công văn số 83/CĐ-VP về việc hỗ trợ công nhân lao động khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Theo chỉ đạo của Thường trực Công đoàn Công ty, các Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 3.616 công nhân lao động trực tiếp sản xuất, tổ trưởng sản xuất, bảo vệ trên vườn cây cao su tại 8 nông trường (mỗi người 50.000 đồng) và xí nghiệp Chế Biến làm việc 3 tại chỗ (mỗi người 200.000 đồng) với tổng kinh phí 234,65 triệu đồng. Qua đó, khuyến khích công nhân lao động phấn đấu trong lao động sản xuất góp phần cùng ty vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ 234 triệu đồng cho công nhân lao động trong dịch bệnh Covid - 19
Hinh 4: Xí nghiệp Chế Biến thực hiện 3 tại chỗ phòng, chống Covid – 19

Việt Quang

Scroll to Top