Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng phong trào thi đua nước rút

Sáng ngày 20/12, Bà Lý Thiện Nữ UVTV Công đoàn Cao su Việt Nam (CSVN), Chủ tịch Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đến trao thưởng, động viên công nhân lao động (CNLĐ) nông trường cao su An Lập trong đợt phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022.

Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng phong trào thi đua nước rút
Hình 1: bà Lý Thiện Nữ – Chủ tịch Công đoàn Công ty khen thưởng tập thể

Dịp này Công đoàn CSVN và Công đoàn CSDT đã trao thưởng động viên các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2022, Công đoàn Cao su Việt Nam đã khen thưởng tập thể nông trường cao su An Lập 5 triệu đồng;

Công đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hỗ trợ khen thưởng cho 10 CNLĐ xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 10 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng (mỗi cá nhân 500.000 đồng). Bên cạnh đó Công đoàn cơ sở An Lập đã khen thưởng 28 CNLĐ với số tiền 8,4 triệu đồng.

Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng phong trào thi đua nước rút

Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng phong trào thi đua nước rút

Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng phong trào thi đua nước rút
Hình 2, 3, 4: Lãnh đạo nông trường trao thưởng và trao hỗ trợ CNLĐ khó khăn

Việt Quang (Ảnh TL CĐCS An Lập)

Scroll to Top