Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021

Chiều ngày 29/12, Cơ quan Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ cho năm 2022. Bà Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn Công ty, ông Nguyễn Trường Thọ – Phó Tổng giám đốc công ty đã đến dự.

Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 1: Bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị NLĐ Công ty năm 2022

Với tổng số 27 cán bộ nhân viên (19 đảng viên). Trong năm 2021, cơ quan Công đoàn đã tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thực hiện chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; Tham gia quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên và CNLĐ chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong tập thể cán bộ, công nhân lao động, tổ chức tốt các phong trào VH-VN-TDTT trong toàn Công ty. Tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao. Đồng hành cùng công ty mua và cấp miễn phí cho CNLĐ các phương tiện phòng dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ kinh phí đến trường cho con CNLĐ khó khăn, giải quyết cho công nhân vay không tính lãi đóng học phí đầu năm học mới, hỗ trợ tô phở, chai nước công đoàn, hỗ trợ tham quan du lịch, trang bị phương tiện phục vụ CNLĐ, thăm hỏi công nhân bị TNLĐ và thăm hỏi CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện chương trình nhà trả góp, nhà Mái ấm Công đoàn, trao thưởng và học bỗng “khuyến tài, khuyến học 20/6”. Phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện hoàn thành, vượt mức kế hoạch khai thác sản lượng mủ cao su quý II, quý III/2020 và phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021; Thực hiện chương trình nhà trả góp, nhà Mái ấm Công đoàn, trao thưởng và học bỗng “Khuyến tài, khuyến học 20/6”. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành, vượt mức kế hoạch khai thác sản lượng mủ cao su theo từng quý và thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2021. Giải quyết đầy đủ tiền lương tiền, tiền thưởng, các chế độ chính sách cho CB.NV theo quy định; lương bình quân đến tháng 11/2021 đạt 10,4 triệu đồng/người; thu nhập bình quân đạt 11,3 triệu đồng/người. Với nhiều phấn đấu trong năm 2021, 100% cán bộ nhân viên cơ quan đạt lao động tiên tiến; 5 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân được UBQLVNN tặng bằng khen; Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bằng khen 3 cá nhân và 02 cá nhân được tặng giấy khen; Tập đoàn CNCS Việt Nam tặng bằng khen 02 cá nhân, 02 cá nhân được nhận giấy khen; nhiều cá nhân cá nhân được tặng thưởng giấy khen của Công đoàn cơ quan Công đoàn, Chi bộ Cơ quan Công đoàn, Tổng Giám đốc Công ty, Công đoàn Công ty và 5 sáng kiến giải pháp được công nhận.

Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 2: Đại biểu dự Hội nghị NLĐ công ty năm 2022
Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 3: Bà Lý Thiện Nữ – UV BTV Đảng uỷ – Chủ tịch Công đoàn Công ty trao giấy khen của Công đoàn CSVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 4: Ông Nguyễn Trường Thọ – Phó TGĐ Công ty trao giấy khen của TGĐ công ty cho các cá nhân
Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 5: Ông Nguyễn Văn Hải – Bí thư CB – Trưởng ban BTG CĐ trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong hoạt động CĐ và phong trào CNLĐ 2021
Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 6: Ông Phan Thanh Phương – Phó BTG Công đoàn trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc
Cơ quan Công Đoàn Công ty Cao su Dầu Tiếng hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị người lao động năm 2021
Hình 7: Bà Lý Thiện Nữ, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, Cơ quan Công đoàn quyết tâm hoàn thành tốt nghị quyết hội nghị NLĐ năm 2022 đề ra, phấn đấu thu nhập tiền lương bình quân đạt từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên; 100% CB.NV đạt LĐTT và đạt khen thưởng hạng A; có ít nhất từ 2 sáng kiến, giải pháp trở lên được Công ty công nhận và có ít nhất 5 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hội nghị đã bầu được đoàn đại biểu về dự hội nghị người lao động cấp công ty năm 2021 gồm 6 đại biểu chính thức, gồm 3 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu được bầu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Việt Quang

Scroll to Top