Cao su Dầu Tiếng triển khai những điểm mới của bộ luật lao động trong cán bộ công nhân

Ngày 23/3, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức lớp tập huấn những điểm mới trong luật lao động sửa đổi bổ sung cho cán bộ, công nhân lao động công ty theo hình thức trực tuyến do Tiến sĩ Nguyễn Duy Phúc thực hiện.

Cao su Dầu Tiếng triển khai những điểm mới của bộ luật lao động trong cán bộ công nhân
Hình: Cán bộ, nhân viên công ty tham gia lớp tập huấn Luật Lao động theo hình thức trực tuyến do Tiến sĩ Nguyễn Duy Phúc – Bộ lao động – Thương binh và Xã hội triển khai

Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí trong ban tổng giám đốc công ty, Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty cùng 157 cán bộ công nhân viên là cấp trưởng, phó cùng các nhân viên các phòng ban nghiệp vụ; giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch công đoàn, bộ phận Lao động tiền lương, các đơn vị nông trường trong công ty và các công ty cổ phần trực thuộc. Nội dung tập huấn bao gồm các điểm mới, quan trọng của Bộ luật lao động, luật Bảo hiểm xã hội, tuyển dụng, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động. Các nội dung về pháp luật lao động về việc xử lý các vấn đề phát sinh trong tình dịch Covid-19 và quy định về thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, luật lao động 2019 sửa đổi bổ sung còn qui định cụ thể về các hành vi không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên; bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), người lao động bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN), tử vong do dịch bệnh, về việc không bố trí được việc làm do dịch bệnh, việc chuyển người lao động làm công việc khác, … các điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, việc giải quyết tranh chấp lao động, tuổi nghỉ hưu và những vấn đề liên quan đến pháp luật lao động sửa đổi bổ sung. Đặc biệt là các nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 30/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, hỗ trợ chương trình; Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, quy định chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết số 43/NQ/QH15 của Quốc hội; Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 song song với việc thực hiện Nghị quyết số 68 và Nghị quyết số 126 về việc hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, BNN và một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và người lao động.

Việt Quang.

Scroll to Top