Khen thưởng 05 đơn vị nông trường hoàn thành xuất sắc sản lượng tháng 8/2022

Sáng ngày 06/9, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 8/2022.

Trong tháng 8, Công ty đã thực hiện được hơn 3.108,2 tấn mủ nguyên liệu; Lũy kế sản lượng 8 tháng công ty đã thực hiện hơn 15.044 tấn, đạt 53,3% kế hoạch năm 2022; Thu mua được 4.992 tấn mủ cao su tiểu điền, đạt 49,9% kế hoạch; Chế biến được hơn 20.427 tấn mủ thành phẩm, đạt 53,4% kế hoạch; Tiêu thụ hơn 18.034,6 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 49,4%. Sản lượng xuất khẩu hơn 11.000 tấn và tiêu thụ nội địa hơn 7.000 tấn sản phẩm. Giá bán bình quân hơn 42 triệu đồng/tấn. Giá tiêu thụ mủ cao su trên thị trường tiếp tục giảm, bình quân tháng 08 đạt khoảng 1490 USD/tấn, giảm 90 USD/tấn so với tháng 07. Trong tháng 8 công ty đã bán chuyến được khoảng 1.820 tấn. Lũy kế mủ khai thác đã giao được11.849,29 tấn, đạt 43,09 % kế hoạch; lũy kế mủ mua từ tiểu điền đã giao giao được 6.185,63 tấn, đạt 68,73 % kế hoạch. Lũy kế, lương bình quân hơn 9,3 triệu đồng/người. Thu nhập bình quân đạt 10,4 triệu đồng/người.

Trong tháng Công ty đã chi 3,6 tỷ đồng tiền lương cạo thêm giờ ngày chủ nhật và 545,4 triệu đồng cho công nhân cạo choàng và phụ cấp cạo cây cạo tăng thêm vượt số cây cạo định mức theo quy định. Song song đó, công ty đã giải quyết chế độ thôi việc trong tháng 8/2022 cho 28 người lao động với số tiền 177 triệu đồng (Lũy kế giải quyết 414 người, tổng tiền: 6,39 tỷ đồng, trong đó đã giải quyết cho 01 người nghỉ việc theo Công văn 370/HĐTVCSDT với tổng số tiền hỗ trợ 11,4 triệu đồng). Thực hiện công tác trích nộp̣ BHXH tháng 8 là 9,46 tỷ đồng (Lũy kế công ty đã nộp 72,39 tỷ đồng, đã làm thủ tục giảm đóng vào quỹ BHTN trong tháng 8/2022 với số tiền 305,1 triệu đồng. Giải quyết chế độ bồi dưỡng nặng nhọc độc hại kỳ lương tháng 7/2022 là 1,5 tỷ đồng (Lũy kế đến tháng 7/2022 công ty đã chi 8,7 tỷ đồng). Công tác trang cấp hàng phòng hộ lao động đã thực hiện trong tháng 8 là 2,2 tỷ đồng.

Khen thưởng 05 đơn vị nông trường hoàn thành xuất sắc sản lượng tháng 8/2022
Hình : ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty trao thưởng đơn vị xuất sắc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên HĐTV – Tổng giám đốc công ty đã trao thưởng 25 triệu đồng cho 5 đơn vị nông trường đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch khai thác, giao nộp sản lượng tháng 8/2022 đạt từ 11% trở lên với số tiền thưởng 5 triệu đồng/đơn vị (gồm nông trường Cao su An Lập, Bến Súc, Long Hòa, Long Tân và nông trường Thanh An).

Việt Quang

Scroll to Top